Klasické zobrazení

Postup modelování skříně větráku #1

    / 23. 9. 2018
                
17-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Skříň větráku je vyrobena z plechu a proto budeme v SOLIDWORKSu vytvářet model jako plechový díl. V první části si ukážeme, jak vytvořit trajektorii a profil pro tažení lemu. Podívejte se na náš návod a postupujte při tvorbě modelu krok za krokem.

Postup modelování skříně větráku

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\vetrak (1) uložte díl pod názvem 201810-01-01.SLDPRT a do pole Popis uveďte SKŘÍŇ (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

 

Modelování základního plechu

Základní plech skříně vytvoříme jako tažený lem. Stejně jako u objemových dílů, které vznikají tažením po křivce, musíme vytvořit dvě skici, z nichž jedna bude trajektorií a druhá profilem.

 

Vytvoření první skici pro tažení lemu – skicování trajektorie

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na rovinu Přední a z místní nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a z dostupných příkazů vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

3-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Nakreslete obdélník se středem v počátku, horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte rozměry obdélníku 533,4 mm527 mm.

4-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Zaoblit entity.

5-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

PropertyManageru v okně Parametry zaoblení změňte poloměr zaoblení 76,2 mm a vyberte postupně všechny čtyři rohy obdélníku. V grafickém náhledu můžete zkontrolovat entity (žluté obrysy), které budou zaobleny.

6-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Potvrďte zaoblení potvrzovacím tlačítkem a klávesou Esc ukončete zaoblení entit.

Zkontrolujte skicu podle obrázku.

7.0-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Osa.

7.1-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Nakreslete svislou osu, která vede z počátku souřadného systému do středového bodu dolní vodorovné přímky.

7.2-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Vzhledem k tomu, že budeme vytvářet plechový díl jako tažený lem, musí být skica otevřená. Proto provedeme drobnou úpravu ořezáním dolní vodorovné přímky. Přibližte si část přímky, kde končí svislá osa a nakreslete vedle vlevo svislou přímku tak, aby protínala vodorovnou přímku. Příkazem Inteligentní kóta zakótujte šířku mezery 0,5 mm. Přímka je tak vzdálená 0,25 mm vlevo od svislé osy.

7.3-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte svislou přímku (1), osu (2) a vyberte ze záložky Skica příkaz Zrcadlit entity (3).

7.4-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Oříznout entity.

7.5-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Ořízněte entity tak, aby vznikla mezery jako na obrázku. V důsledku ořezání budou ztraceny vazby a kóty. Ty doplníme ručně.

7.6-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod levé přímky (1), vyberte koncový bod pravé přímky (2), osu (3) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Symetrická (4).

7.7-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Zakótujte šířku mezery 0,5 mm. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod osy (1), koncový bod pravé přímky (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

7.8-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Ukončete skicu → v horním levém rohu stiskněte tlačítko Ukončit skicu.

8-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Vytvoření druhé skici pro tažení lemu – skicování profilu

Abychom mohli táhnout lem, musí skica profilu protínat skicu trajektorie. Proto vytvoříme novou rovinu, která bude rovnoběžná s rovinou Pravou a bude procházet koncovým bodem vodorovné přímky v místě mezery.

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

9.0-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Do PropertyManageru Rovina vyberte dva odkazy. První odkaz vyberte prostřednictvím FeatureManageru, který si zobrazíte šipkou vlevo nahoře (1). Vyberte rovinu Pravá (2). Jako druhý odkaz vyberte koncový bod přímky v místě mezery (3). Zkontrolujte náhled a dokončete vytvoření roviny.

9.1-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Klikněte pravým tlačítkem na novou rovinu a z místní nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu.

9.2-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Rovina1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Skrýt.

9.3-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

10-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Levým gestem myši (stiskněte pravém tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Přímka.

11-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Nakreslete svislou přímku, vodorovnou přímku a svislou přímku podle obrázku.

13-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délky přímek 16 mm88,9 mm.

14-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte pravou svislou přímku (1), levou svislou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3).

15-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte pravou středový bod vodorovné přímky (1), přímku ze skici Skica1 (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Průnik (3). Ukončete skicu.

16-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Vizuálně zkontrolujte skicu Skica1 a skicu Skica2.

17-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-skrin

Pokračujte v modelování skříně podle druhé části návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte