Postup modelování svařovaného stolu #8

Ve osmém dílu postupu modelování svařovaného stolu budeme pokračovat v modelování záslepky. Ukážeme si, jak a k čemu se používá sdílená skica. Podívejte se na náš návod, krok za krokem.

Díly seriálu:


Postup modelování svařované konstrukce stolu

Otevřete si díl 20200112.SLDPRT a pokračujte podle uvedených kroků.

Nyní by měla být aktivní skica Skica2. Pokud není skica aktivní, vyberte skicu Skica2 ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

Pravým gestem myši, stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava, vyberte příkaz Kružnice.

145-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Umístěte střed kružnice do počátku…

146-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

… a tažením roztáhněte kružnici a druhým kliknutím určete průměr kružnice. Postup opakujte na naskicujte druhou kružnici se středem v počátku.

147-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměry kružnic 10 mm a 20 mm.

148-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Stiskněte klávesu S, kterou si zobrazíte Panel zkratek. Z panelu vyberte příkaz Osa.

149-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Umístěte počáteční bod osy do levého horního rohu odsazeného obdélníku (1).

150-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Koncový bod osy umístěte do počátku (2).

151-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Počáteční bod přímky umístěte přibližně do místa naznačeného červenou šipkou (1).

152-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Umístěte kurzor nad osu (2) tak, aby se zobrazily pomocné vynášecí žluté čáry (3).

153-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Pokračujte ve skicování přímky ve směru žluté vynášecí čáry (vznikne vazba Rovnoběžná) a umístěte koncový bod přímky na kružnici o průměru 20 mm (4).  Všimněte si symbolů vazeb Sjednocená a Rovnoběžná → vazby vzniknou automaticky.

154-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1) a osu (2) a…

155-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

… ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity. Prostřednictvím předvýběru entit a osy dojde automaticky k zrcadlení entit.

156-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte vzdálenost přímek (šířku) o velikosti 8 mm.

157-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7). Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

158-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • ponechejte výchozí směr vysunutí → Naslepo,
  • zadejte vzdálenost vysunutí 24 mm,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží.

159-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pro další vysunutí použijeme stejnou skicu – tím se skica Skica2 stane sdílenou skicou. Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím2 (1), vyberte skicu Skica2 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (3).

160-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • ponechejte výchozí směr vysunutí → Naslepo,
  • ponechejte vzdálenost vysunutí 24 mm,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte dva uzavřené obrysy označené červenými šipkami.

161-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle devátého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama