Postup modelování vahadla #1

Postup modelování vahadla je vhodný pro začínající uživatele SOLIDWORKSu. Naučíte se skicovat, přidávat tečné vazby mezi kružnice a oblouky, kontrolovat stav skici a využívat efektivně sdílenou skicu. Podívejte se na postup modelování krok za krokem.

Před zahájením modelování se podívejte na výkres (zadání cvičné úlohy) a prostudujte si všechny informace a kóty, které jsou nezbytně nutné pro konstrukci modelu.

Tip: Před zahájením modelování si stáhněte šablony SOLIDWORKSu. Kde je stáhnout a kam je uložit se dozvíte na stránce Učebnice SOLIDWORKS.

 

Postup modelování

Založte si nový dokument Díl.

79-welding-svarovani-SolidWorks-postup-tutorial-navod-zaciname-ucime-se

Klávesovou zkratkou Ctrl + S zobrazte okno Uložit jako. V okně Uložit jako vyhledejte cestu C:\Mujsolidworks.cz a v této složce vytvořte novou složku vahadlo (1). Do této složky uložte dokument. Nejdříve však uveďte do pole Název souboru aktuální datum, například 20201008 a do pole Popis uveďte text VAHADLO (2). Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

10-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

11-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Pravým gestem myši, stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem doprava, vyberte příkaz Kružnice.

12-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Levým tlačítkem umístěte střed kružnice do počátku (1).

13-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tažením a druhým kliknutím (2) definujte orientační průměr kružnice. Přesný rozměr zakótujeme.

14-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Pokračujte ve skicování druhé kružnice, jejíž střed leží rovněž v počátku.

15-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Dále nakreslete kružnici vpravo od počátku. Ačkoliv můžete využít modrých čerchovaných čar k tomu, aby byly středy kružnic ve vodorovném směru, bude nutné vytvořit vazbu Vodorovná. Levým tlačítkem umístěte střed kružnice…

16-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

… a tažením a druhým kliknutím definujte orientační průměr kružnice.

17-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Naskicujte druhou kružnici, jejíž střed leží ve středu první kružnice.

18-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Vazba Vodorovná

Nyní přidáme vazbu Vodorovná mezi středy kružnice, abychom omezili stupeň volnosti středů kružnic. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), společný střed kružnic vpravo (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

19-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Kótování průměrů

Horním gestem myši, stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru, vyberte příkaz Inteligentní kóta.

20-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Vyberte větší kružnici vlevo (1),…

21-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

… vytáhněte a levým tlačítkem určete polohu kóty (2) a…

22-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

… v okně Upravit zadejte průměr kružnice 65 mm.

23-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Postupně okótujte zbývající kružnice s průměry 35 mm, 20 mm a 45 mm.

24-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Kótování vzdálenosti středů kružnic (kótování rozteče)

Všimněte si, že se barva kružnic změna z modré na černou. Tyto kružnice jsou již plně definovány: střed leží v počátku a jsou okótovány jejich průměry. Kružnice vlevo jsou nadále modré, jelikož zbývá zakótovat vzdálenost středů k počátku. Pokud nemáte nadále aktivní příkaz Inteligentní kóta, vyberte jej horním gestem myši nebo ze záložky Skica. Vyberte počátek (1) a společný střed kružnic vpravo (2), vyneste a definujte polohu kóty a zadejte vzdálenost 100 mm (3).

25-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Další způsob, jak můžete zakótovat vzdálenost středů kružnic, je pomocí výběr kružnic, což si můžete nyní vyzkoušet. Prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Z se vraťte o dva kroky zpět. Vyberte příkaz Inteligentní kóta, vyberte některou levou (1) a některou pravou kružnici (3) a umístěte kótu (3). Zadejte hodnotu 100 mm. Z praktického hlediska se doporučuje používat kótování rozteče kružnici prostřednictvím výběru kružnic.

80-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama