Postup modelování vahadla #2

Postup modelování vahadla je vhodný pro začínající uživatele SOLIDWORKSu. Naučíte se skicovat, přidávat tečné vazby mezi kružnice a oblouky, kontrolovat stav skici a využívat efektivně sdílenou skicu. Podívejte se na postup modelování krok za krokem.

Před pokračováním v modelování se podívejte na výkres (zadání cvičné úlohy) a připomeňte si všechny informace a kóty, které jsou nezbytně nutné pro konstrukci modelu.

 

Postup modelování

Otevřete si rozpracovaný díl 20201008.SLDPRT. Zkontrolujte si, že je aktivní skica Skica1 (entity jsou černé). Pokud není (entity jsou šedé), vyberte skicu Skica1FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit skicu.

81-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Skicování oblouku třemi body

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek. Vyberte příkaz Oblouk třemi body.

26-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Oblouk třemi body se skicuje tak, že se umístí počáteční bod, koncový bod a třetím bodem se definuje poloměr oblouku. Umístěte počáteční bod do místa označeného červenou šipkou (1). Pozor, neumísťujte bod do některého ze žlutých bodů na kružnici.

27-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Umístěte koncový bod oblouku na kružnici vpravo do místa označeného červenou šipkou (2).

28-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Třetím kliknutím definujte orientační poloměr oblouku (3).

29-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Vazba Tečná

Stiskněte klávesu Ctrl (budeme provádět hromadný výběr entit), vyberte kružnici o průměru 65 mm (1), oblouk (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

30-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Postup opakujte i pro vazbu Tečná mezi obloukem a kružnicí vpravo. Stiskněte klávesu Ctrl (budeme provádět hromadný výběr entit), vyberte oblouk (1), kružnici o průměru 45 mm (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

31-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Druhý oblouk třemi body

Ze záložky Skica nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Oblouk třemi body. Začněte skicování prvního bodu oblouku na kružnici o průměru 65 mm v místě, kde ukazuje červená šipka (1).

32-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Koncový bod oblouku umístěte na kružnici o průměru 45 mm, kde ukazuje červená šipka (2).

33-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Třetím kliknutím určete poloměr oblouku.

34-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Vazby Tečná

Stiskněte klávesu Ctrl (budeme provádět hromadný výběr entit), vyberte kružnici o průměru 65 mm (1), oblouk (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

35-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl (budeme provádět hromadný výběr entit), vyberte kružnici o průměru 45 mm (1), oblouk (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

36-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Kótování oblouků

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta. Vyberte horní oblouk a zakótujte hodnotu 150 mm. Stejným způsobem zakótujte poloměr dolního oblouku 60 mm.

37-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračuje v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama