Postup modelování vahadla #6

Nedílnou součástí modelu je i výkresová dokumentace. Podívejte se, jak lze rychle a efektivně v SOLIDWORKSu vytvořit výkres. Postup krok za krokem si ukážeme na modelu vahadla.

Pro tvorbu výkresu budete potřebovat model vahadla: 20201008.SLDPRT. Pokud model nemáte, podívejte se na zadání (výkres) a pokračujte v modelování podle návodu krok za krokem.

 

Postup tvorby výkresu

Otevřete si výkres 20201008.SLDDRW a pokračujte v tvorbě výkresu. Pokud takto rozpracovaný výkres nemáte, postupujte podle předešlého dílu návodu.

162-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Vložení popisů modelu (vložení kót)

Vyberte pohled Pohled výkresu1 (Přední pohled) a ze záložky Popis vyberte příkaz Popis modelu.

118-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tip: Pokud nevyberte některý z pohledů, SOLIDWORKS automaticky přidá kóty do všech pohledů výkresu. V tomto návodu si z didaktických důvodů ukážeme, jak následně přesunou popisy v rámci pohledů a jak rozmístit kóty, aby byl výkres lépe čitelný.

V PropertyManageru Popis modeluZdroj/Cíl vyberte z roletové nabídky Celý model a potvrďte tlačítko OK.

119-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Vymazání nepotřebných kót

SOLIDWORKS vložil popisy modelu do pohledu výkresu. Některé kóty vymažeme, přesuneme do řezu a upravíme jejich zobrazení. Vymažte dvě kóty s hodnotou 8 mm (ty jsou ve výkresu z důvodu odsazených entit ve skice modelu) a kótu 1 mm (sražení hrany).

120-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Výběrem a přetažením upravte polohy červeně označených kót tak, aby byly čitelné a nepřekrývaly se s obrysovými hranami modelu.

121-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Úprava zobrazení hodnoty kóty

Zkontrolujte kótu poloměru zaoblení v části kapsy. Pokud se nezobrazuje informace , vyberte kótu R5 a v PropertyManageru Kóta dopište informaci před hodnotu <DIM>4×<DIM>.

122-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S).

 

Přesouvání kót v pohledech

Nyní přesuneme kótu 100 mm do pohledu řezu. Vyberte kótu, stiskněte tlačítko Shift a přesuňte kótu do pohledu řezu.

123-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Posuňte kótu směrem níže, aby se nepřekrývala s obrysovými hranami modelu (1). Vyberte koncový bod vynášecí čáry kóty a přesuňte jej na obrysovou hranu modelu (2).

124-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Postup přesunutí vynášecí čáry kóty proveďte i na levé části kóty (3).

125-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Změna délky poloměru kóty

Kóty poloměrů 60 mm a 150 mm mají kóty příliš dlouhé, jelikož směřují do střed oblouků. Upravíme kótu tak, aby se zobrazovala zkrácená. Vyberte kótu 60 mm a na záložce Vodící křivky vyberte tlačítko Zkrácená.

126-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Opakujte postup i pro kótu 150 mm.

127-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Přidání kót do výkresu

Do výkresu lze přidávat kóty stejným způsobem, jako kótujete skicu. Rozdíl je pouze v tom, že se přidávané kóty zobrazují šedě, což je v naprostém pořádku. Výstup výkresu se zpravidla pro tisk ukládá jako PDF s potlačením exportu v barvách → odstíny všech entit jsou černé. Pokud byste však pracovali s hladinami, kterými lze tvorbě šedých kót předejít, můžete potom exportovat výkres s barevnými odstíny.

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

128-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Přidejte do výkresu dvě kóty s hodnotami 8 mm. Pro výběr použijte obrysové hrany válce a zaoblených hran.

129-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Přidejte kóty (12 mm, 25 mm a R2) do pohledu řezu.

130-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Úprava zobrazení šipek vně nebo dovnitř

Upravte zobrazení šipek (vně nebo dovnitř). Změnu provedete tak, že vyberte kótu a kliknete na modrý bod → viz červená šipka se symbolem (2).

131-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Značky opracování povrchu

Ze záložky Popis vyberte příkaz Značka opracování povrchu.

132-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Drsnost povrchu, v poli Značka vyberte tlačítko Obrábění vyžadováno. Do polí pod čarou vepište hodnotu Ra 3,2.

133-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Vložky značky opracování povrchu výběrem označených obrysových hran → viz červené šipky.

134-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Postup opakujte i pro vložení značek pro opracování povrchu s hodnotami Ra 1,6, které leží na plochách děr.

135-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tažením za značky opracování povrchu upravte jejich rozmístění, aby nesplývaly s obrysovými hranami pohledu nebo s jinými kótami.

136-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S) a pokračujte v tvorbě výkresu podle dalšího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama