Postup modelování vahadla #7

Nedílnou součástí modelu je i výkresová dokumentace. Podívejte se, jak lze rychle a efektivně v SOLIDWORKSu vytvořit výkres. Postup krok za krokem si ukážeme na modelu vahadla.

Pro tvorbu výkresu budete potřebovat model vahadla: 20201008.SLDPRT. Pokud model nemáte, podívejte se na zadání (výkres) a pokračujte v modelování podle návodu krok za krokem.

 

Postup tvorby výkresu

Otevřete si výkres 20201008.SLDDRW a pokračujte v tvorbě výkresu. Pokud rozpracovaný výkres nemáte, postupujte podle předešlého dílu návodu.

V popisovém poli chybí informace o tom, kdo výkres vytvořil, kdy byl naposledy uložený a jaké rozměry má polotovar. Tyto informace se uvádějí v modelu do tabulky Uživatelské vlastnosti. Klikněte na některý z pohledů pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Otevřít díl.

138-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V prostředí dílu vyberte tlačítko Vlastnosti souboru.

139-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Na záložce Uživatelské vlastnosti doplňte informace o polotovaru. Do řádku Polotovar doplňte do sloupce Hodnota/textový výraz hodnoty 160 × 80 × 30. Do řádku Vypracoval doplňte do sloupce Hodnota/textový výraz vaše jméno. Úpravy potvrďte tlačítkem OK.
142-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Zavřete díl nebo se přepněte klávesovou zkratkou Ctrl + Tab do prostředí výkresu.

Zkontrolujte si, že se do popisového pole doplnily zapsané informace. Uložte si výkres (Ctrl + S).

143-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Datum uložení

Vzhledem k tomu, že stažená šablona z webu Mujsolidworks.cz neobsahuje přednastavenou vlastnost u data, ukážeme si, jak ji změnit na úrovni šablony. Klikněte pravým tlačítkem do grafické plochy a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit formát listu.

145-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Dvojklikem edituje pole DATUM:, umístěte kurzor na konec textu a vytvořte mezeru. Z PropertyManageru Poznámka vyberte tlačítko Připojit k vlastnosti.

146-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Připojit k vlastnosti vyberte možnost Zde nalezený model, z roletové nabídky vyberte Pohled výkresu nastavený ve vlastnostech listu a z roletové nabídky Název vlastnosti vyberte SW-naposledy uložen (Last Saved Date).

147-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Dále upravte Formát data → vyberte zobrazení Krátký a zrušte volbu Zobrazit čas. Zkontrolujte zobrazení data v popisovém poli a dokončete nastavení tlačítkem OK.

148-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Pokud chcete, aby se u každého vytvářeného výkresu zobrazovalo automaticky datum poslední provedené změny, je nutné uložit formát listu. Ze záložky Soubor vyberte možnost Uložit formát listu.

149-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

SOLIDWORKS automaticky nastaví adresu, kde jsou uloženy formáty. Přeuložte stávající soubor a3 – Mujsolidworks.SLDDRT tlačítkem Uložit.

150-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Dokončete úpravy listu tlačítkem Upravit list.

151-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Přidávání poznámek

Model obsahuje sražené hrany 1×45°. Buď můžete tyto hrany zakótovat nebo můžete umístit nad popisové pole informaci NEKÓTOVANÉ ZKOSENÉ HRANY 1×45°. ze záložky Popis vyberte příkaz Poznámka.

152-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Umístěte poznámku na popisové pole a napište text NEKÓTOVANÉ ZKOSENÉ HRANY 1×45°.

153-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S).

 

Uložení výkresu do PDF

Ze záložky Soubor vyberte Uložit jako.

154-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Uložit jako vyberte v části Uložit jako typAdobe Portable Document.

155-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Uložit jako vyberte tlačítko Možnosti.

156-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Možnosti systému – PDF zrušte možnost Exportovat barevný PDF. Podle potřeby kvality tisku nastavte kvalitu čar. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK.

157-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Exportovaný výkres v PDF se zobrazuje v odstínech šedi.

158-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tip: Pokud se vám zobrazují viditelné hrany jako tenké a splývají s tloušťkou čar kót, můžete si změnit tloušťku viditelných čar v nastavení dokumentu. Ve výkresu vyberte Možnosti.

163-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Vlastnosti dokumentu – Typ čáry změňte tloušťku čáry Viditelné hrany na tloušťku 0,5 mm. Vygenerujte a přeuložte znovu PDF výkres.

159-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Nyní si můžete v PDF dokumentu zkontrolovat odlišnost tloušťky čar viditelných (obrysových) hran a vynášecích čar a čar kót.

160-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S).

Pokud si chcete vyzkoušet pevnostní analýzu vahadla, pokračujte podle návodu Ověření pevnosti modelu pevnostní analýzou.

Komentáře k článku (0)

Pozvánka

Reklama

Pozvánka