Práce v SolidCAM: Známe soutěžní zadání

Tradiční soutěž Práce v SolidCAM se uskutečnila 16. února 2017 na Střední škole – Podorlickém vzdělávacím centru v Dobrušce. Pokud jste se nemohli soutěže zúčastnit, přinášíme vám zadání včetně modelu. 

Zadání

Úkolem soutěžících bylo naprogramovat obrobení soutěžního modelu dobruska_2017.SLDASM, definovat nástroje včetně držáků a s pomocí simulace ověřit bezkolizní obrobení. Pokud bylo programování v pořádku, žáci vygenerovali NC kód a seřizovací list a oba výstupy uložili pod svým jménem do složky s modelem.

Úkolem soutěžících bylo naprogramovat obrobení soutěžního modelu
Úkolem soutěžících bylo naprogramovat obrobení soutěžního modelu

Obecné pokyny

Při zpracování soutěžního úkolu bylo podstatné použít řešení SolidCAM a 2,5osé obrábění, volitelně pak 3D operace, efektivní hrubovací strategii iMachining a nastavení řezných podmínek a nástrojů. Na zpracování a odevzdání měli studenti 90 minut.

Hodnocení

Porota kladla důraz na hodnocení využití technologie iMachining 2D/3D, použití transformací (rotace, zrcadlení) a efektivní postup programování (volba počtu operací, nástrojů a vhodné technologie obrábění).

Výsledky a celkového hodnocení soutěže naleznete v příspěvku Soutěž v SolidCAMu prověřila znalosti žáků středních škol.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama