Klasické zobrazení

Představujeme velký přehled vylepšení výkonu v SOLIDWORKSu 2019

    / 18. 12. 2018
                
2018-12-18_9-13-19

SOLIDWORKS 2019 má na mnoha místech vylepšený výkon, který urychlí a zefektivní práci konstruktérů. V tomto příspěvku vám představíme, v jakých částech a produktech došlo k posílení výkonu.

Společnost Dassault Systémes klade velký důraz na zkvalitnění a zvýšení výkonu, který vede k rychlejší práci v SOLIDWORKSu. V aktuální verzi se vývojové oddělení zaměřilo hned na několik produktů částí SOLIDWORKSu, hlavní vylepšení výkonu se týká:

 • zobrazení modelu,
 • detailování a výkresů,
 • zpětné vazba stavu,
 • Toolboxu,
 • funkce Pack and Go,
 • produktu eDrawings,
 • produktu SOLIDWORKS Simulation,
 • Manažera instalací,
 • produktu SOLIDWORS Visualize.

 

Zobrazení modelu

Software SOLIDWORKS 2019 nabízí nově vykreslování přes grafickou kartu pro zobrazení dílů a sestav, která má za výsledek plynulejší a responzivnější zobrazení modelu v reálném čase.

Tato architektura výrazně zlepší výkonnost dynamického vykreslování, které si udržuje vysokou úroveň detailů a snímkovou rychlost při posunu, zoomu nebo rotaci modelu. Nejsou vyžadovány žádné nové ovládací prvky nebo uživatelské vstupy. Tato dynamická vylepšení výkonnosti nyní škálují s vyšší třídou grafických karet, které nebyly plně podporovány v předchozích verzích SOLIDWORKSu.

V SOLIDWORKSu 2019 byl významně vylepšen výkon vykreslování, a to kvůli změně adaptivní hodnoty vzorkování pro nastavení s nižší kvalitou (Dobrá, Lepší a Nejlepší).

Vylepšení zobrazení modelu je zřejmé z ukázky, kde je zobrazen model ve verzi SOLIDWORKSu 2018 a 2019:

 

Tip: Zapojte se do Programu na zlepšení zkušeností zákazníků SOLIDWORKS a použijte funkci Vylepšený grafický výkon (pozn. redakce: beta funkce).

 

Detailování a výkresy

Výkon aplikace při vytváření, otevírání a úpravě tabulek děr byl v různé míře zvýšen v případech velkých počtů děr a u kombinací kruhových a nekruhových děr.

Za určitých podmínek byl zkrácen čas potřebný k přepnutí z modelu do jeho výkresu:

 • Model i jeho výkres jsou otevřené.
 • Provádíte změny v modelu, které nemění geometrii.
 • Výkres má více listů.
 • Je zapnuta možnost Automatická aktualizace pohledu.

Tip: Jaké novinky zahrnuje detailování a výkresy v SOLIDWORKSu 2019 se dozvíte v našem příspěvku.

2-SOLIDWORKS-2019-novinky-vykresy

O automatické aktualizaci pohledu ve výkresech se dozvíte v našem příspěvku

Novinkou ve výkresech je Ukazatel průběhu otevírání výkresu. Ten zobrazuje informace o stavu operací při otevírání výkresu. V případě výkresů, jejichž otevření trvá více než 60 sekund, zůstane otevřený ukazatel po otevření výkresu.

Tip: Ukazatel průběhu otevírání výkresu je velmi podobný jako Ukazatel průběhu otevírání sestavy. Ten jsme již podrobněji popsali v našem příspěvku.

 

 

Zpětná vazba stavu

Během zdlouhavých procesů se může v SOLIDWORKSu zobrazit dialog, který zobrazuje zpětnou vazbu stavu, kdy Microsoft Windows zjistí, že SOLIDWORKS přestal reagovat. Zpravidla se doporučuje na dokončení příkazu, v opačném případě zavřít SOLIDWORKS.

Nový dialog SOLIDWORKSu se zobrazí potom, co Microsoft Windows zjistí, že SOLIDWORKS přestal reagovat

Nový dialog SOLIDWORKSu se zobrazí potom, co Microsoft Windows zjistí, že SOLIDWORKS přestal reagovat

Tip: Pokud se rozhodnete zavřít SOLIDWORKS, můžete odeslat svůj komentář a data protokolu výkonu společnosti Dassault Systémes SOLIDWORKS. Pomůžete tak odhalit různé chyby s ohledem na vylepšení výkonu a stability SOLIDWORKSu.

 

Vylepšené zachycení problému v SOLIDWORKS Rx

Mezi vylepšení zachycení problému v SOLIDWORKS Rx patří:

 • Nahrávání videa můžete restartovat bez ukončení softwaru SOLIDWORKS, když nemůžete zachytit událost na první pokus.
 • Nahrávání restartujete kliknutím na Restartovat, tím se odstraní stávající video, pak stiskněte Záznam pro zahájení nahrávání nového videa.
 • Software SOLIDWORKS se již neukončí při Ukončení záznamu videa.
 • Nahrávání můžete pozastavit. Chcete-li pozastavit nahrávání, klikněte na PauzaObnovit pro nahrávání.
 • Můžete nahrát celou obrazovku namísto pouze okna softwaru SOLIDWORKS. Předtím bylo možné zahájit zachytávání, spustit software SOLIDWORKS, a umístit před okno SOLIDWORKS jinou aplikaci.
 • Maximální délka videa byla prodloužena z 5 na 10 minut.

 

Toolbox

V SOLIDWORKSu 2019 můžete dočasně zakázat automatickou aktualizaci vazeb mezi součástí Toolbox a součástí, která nepochází z Toolboxu vypnutím možnosti Automatická aktualizace vazeb Toolbox. Zákazem automatické aktualizace můžete zlepšit výkon a zrychlit úpravu vazeb, přidávání vazeb a manipulaci se součástmi.

Zakázání automatických vazeb Toolbox v sestavě jsou názorně uvedeny ve videu:

 

Když zakážete automatické aktualizace vazeb:

 • Upevňovací prvky Toolbox se nepřesunou, když přesunete součásti, ke kterým jsou vázány. Součásti nepocházející z Toolboxu se přesunou.
 • Zlepšený výkon při práci se sestavami obsahujícími několik vložených součástí Toolbox, které jsou provázány na nejvyšší úrovni. Například v sestavě se stovkami zásobníků šroubů na nejvyšší úrovni může aktualizace těchto vazeb negativně ovlivnit výkon sestavy při provádění určitých akcí, například řešení vazeb, přidávání vazeb a přetahování součástí.

Ke zlepšení výkonu nedojde, když jsou součásti Toolbox:

 • v dílčích sestavách, protože možnost ovlivňuje řešení vazeb jen na nejvyšší úrovni,
 • použité v poli, protože instance v poli nepoužívají vazby.

Tip: Při každém otevření sestavy musíte vypnout možnost Automatická aktualizace vazeb Toolbox.

 

Funkce Pack and Go

Vylepšení se týká dohledávání výkresů. Když vyberete možnost Včetně výkresů, vylepší tato možnost v dialogovém okně Možnosti systému výkon omezením hledání výkresů jen na určité složky. Možnost NástrojeMožnosti systémuExterní reference, Zahrnout podsložky pro vyhledávání výkresů ve funkci Pack and Go vyhledává výkresy ve všech podsložkách.

Když tuto možnost vypnete, SOLIDWORKS omezí hledání výkresů na složky zabalených modelů a složky určené v dialogovém okně NástrojeMožnostiUmístění souborůOdkazované dokumenty.

 

eDrawings

V aplikaci eDrawings je nyní rychlejší manipulace s pohledy a výběry součástí sestavy. Chcete-li zvýšit výkon, klikněte postupně na položky NástrojeMožnostiObecné a vyberte položky Posílení grafikyNejrychlejší.

 

SOLIDWORKS Simulation

V SOLIDWORKSu Simulation se očekávají výrazná vylepšení celkové stability a výkonu aplikace vvčetně vyššího výkonu u simulací prováděných na počítačích v síti. Konfigurace řešiče Intel Direct Sparse byla změněna tak, aby se dosáhlo optimalizovaného výkonu u lineárních statických studií s případy vícenásobného zatížení. U studií je pozorováno zkrácení doby řešení až do 25 případů zatížení. U lineárních statických studií s více než 25 případy zatížení je zkrácení doby řešení na základě vyššího výkonu řešiče vykompenzováno časově náročnými funkcemi postprocessingu.

 

Manažer instalací

Manažer instalací nabízí až dvakrát vyšší rychlost stahování v porovnání se SOLIDWORKSem 2018 a staršími verzemi.

 

SOLIDWORKS Visualize

S použitím funkce Denoiser můžete dosáhnout výrazného zkrácení doby vykreslování obrázků v produkční kvalitě. Tato funkce je dostupná v softwaru SOLIDWORKS Visualize od verze 2018 SP 3.0.

Na rychlejší vykreslování obrázků pomocí funkce Denoiser se můžete podívat ve videu:

Videa: Petr Lstiburek, SolidVision

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte