Klasické zobrazení

Všechny články

Žárovka: Objímka

Při konstrukci modelu objímky se naučíte využívat prvku Přidání rotací a taky specifickou tvorbu šroubovice s proměnlivým stoupáním.

   / 16. 8. 2012
+1 / -1

Pneumatika

Pneumatika je model vytvářený pomocí příkazů Přidání rotací, Odebrání rotací a Odebrání vysunutím po plochu. K vytvoření skici postačí přímky, kružnice, jejich tečné provázání a ekvidistanta.

   / 14. 8. 2012
+1 / -1

Ráfek kola

Při modelování ráfku kola si vyzkoušíte základní možnosti příkazu Přidání rotací kolem osy a základní konstrukční návrh ráfku jakožto součástí kola vozidla.

   / 9. 8. 2012
+4 / 0

Vrták

Ke zhotovení modelu vrtáku budeme používat především příkazy Přidání a Odebrání tažením po křivce a tvorbou šroubovice. Dále využijeme tvorby referenční geometrie a pro stopku nástroje, Morseova kuželu, použijeme příkaz Přidání…

   / 7. 8. 2012
+11 / 0

Dveřní kování

Co se týká modelování a konstruování, je SolidWorks velmi univerzální systém. Tento příspěvek vám ukáže, jak lze jednoduše vytvořit model dveřního kování, včetně fotorealistického snímku.

   / 2. 8. 2012
+3 / 0

Šachy v SolidWorks: Stůl

Závěrečný díl seriálu zabývajícího se modelováním sestavou šachových figurek a šachů je věnován designovému návrhu stolu, který obsahuje schránku na šachové figurky a výřez pro šachovnici.

   / 31. 7. 2012
+1 / 0

Šachy v SolidWorks: Sestava šachovnice s šachovými figurkami

K vytvoření sestavy šachovnice s šachovými fugurkami budete potřebovat modely šachových figurek a šachovnice, jejichž vytvoření bylo popisováno v předchozíceh dílech seriálu Šachy v SolidWorks.

   / 26. 7. 2012
0 / -1

Šachy v SolidWorks: Šachovnice

Pro vytvoření sestavy šachů musíme nejprve vymodelovat šachovnici. Vymodelované šachové figurky využijeme pro finální tvorbu sestavy šachů.

   / 24. 7. 2012
0 / -1

Šachy v SolidWorks: Král

Čtvrtý díl modelování šachových figurek se věnuje konstrukci modelu krále. Podobně jako v případě dámy existuje řada možností, jak figurku vymodelovat. Inspirujte se našim postupem.

   / 19. 7. 2012
+5 / 0

Šachy v SolidWorks: Dáma

Třetí díl modelování šachových figurek věnujeme konstrukci modelu dámy, kterou lze zpracovat několika rozličnými způsoby.

   / 26. 6. 2012
+4 / -1