Klasické zobrazení

Všechny články

Jak nastavit Gesta myši

Nástroj Gesta myši je novinkou uvedenou v SolidWorksu 2010, která úzce připomíná klávesové zkratky. Hlavní výhodou je rychlejší ovládání a zapínání příkazů, které zefektivní práci při modelování.

   / 22. 10. 2013

Baseballový míček

Rozdělovací křivka, Složená křivka a pole řízené křivkou, tyto modelovací nástroje mohou čtenáři odzkoušet na modelu baseballového míčku, který je pomocí těchto nástrojů konstruován.

   / 10. 10. 2013

Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky

V aplikaci SolidWorks se v režimu pohybové studie při animaci planetové převodovky používá vazba Převod. Po správném nastavení převodového poměru mezi satelity, centrálním ozubeným kolem a korunovým kolem…

   / 17. 9. 2013

Základní druhy šroubových spojů a jejich zobrazení na výkrese

Tento příspěvek se zabývá základními druhy šroubových spojů, které se ve strojírenství používají nejčastěji. Článek obsahuje správné zobrazování šroubových spojů na výkrese a animaci s rozložením šroubových spojů…

   / 12. 9. 2013

Lopatkové kolo

Lopatové kolo je funkční částí strojních zařízení, jako jsou turbíny a kompresory. Tento návod se soustředí na zjednodušené modelování lopatkového kola, jelikož funkční model lopatkového kola se ve…

   / 4. 9. 2013

Animovaný pohyb převodovky se šnekovým soukolím

Šneková soukolí sestávají ze šnekového kola a šneku a jsou určena pro převod mezi mimoběžnými hřídeli s úhlem 90 °. Vazba Převod se v aplikaci SolidWorks používá především…

   / 21. 8. 2013

Jak vložit nový rozměr otvoru do Průvodce dírami

Vytvořit v prostředí SolidWorksu normalizovaný rozměr otvoru včetně závitu je pomocí Průvodce dírami jednoduchou záležitostí. Uživatelé ale mnohdy neví, že je možné předem definované rozměry rozšířit o vlastní…

   / 14. 8. 2013

Křivka řízená rovnicí: Evolventa

Nevýhodou vloženého ozubeného kola z Toolboxu je ta, že tvar zubu netvoří křivka zvaná evolventa. Z tohoto důvodu je nutné brát v úvahu, že model ozubeného kola integrovaného…

   / 6. 8. 2013

Dynamický řez v pohybové studii

Animovaný, neboli dynamický řez, může velmi zajímavým a efektivním nástrojem při prezentaci a výstupní animaci navrhovaného výrobku. Pojďme se podívat v několika krocích, jak se nastaví dynamický řez…

   / 16. 7. 2013

Animace dvoustupňové převodovky a využití vazby Převod [VAZBY]

V SolidWoksu je možné animovat pohyb převodovky v režimu Pohybové studie. Pro tento účel je v příkazech Vazby, v záložce Strojní vazby, vazba Převod. Nastavení převodového poměru je…

   / 27. 6. 2013