Klasické zobrazení

Všechny články

Modelování pružiny na pokročilejší úrovni

S modelováním pružiny nebo šroubovice jsme se už na našem webu několikrát setkali a určitě ještě setkáme. Tento příspěvek se zabývá modelem pružiny, ve kterém se naučíte nahrazovat…

   / 27. 9. 2012

Láhev

Láhev má mnoho různých tvarů a záleží pouze na konstruktérovi a jeho představivosti. Model láhve v našem případě budeme řešit především z hlediska postupu modelování nežli designu.

   / 25. 9. 2012

Pevnostní analýza v SimulationXpress

Modelování v SolidWorks je jen malou částí, která se ve strojírenské praxi využívá. Každá vymodelovaná součást, která je pro svůj účel namáhaná, by měla projít pevnostní analýzou. Poté…

   / 20. 9. 2012

Sestava ráfku a pneumatiky

Tento příspěvek navazuje na návody, ve kterých jsme modelovali pneumatiku a ráfek. Nyní vytvoříme jejich sestavu, což je pro tento případ velmi jednoduché a nezabere to mnoho času….

   / 18. 9. 2012

Tlačná pružina

Ke konstrukci modelu pružiny byste měli znát její rozměry. Využijete u toho tvorbu spirály s proměnlivým stoupáním a příkaz Přidání tažením po křivce. Tento návod se zabývá konstrukcí…

   / 13. 9. 2012

Tužka

Tužka je součást, která se skládá z grafitu, dřevěného obalu, gumy a jejího plechového obalu gumy.

   / 4. 9. 2012

Žárovka: Sestava a renderování

K tvorbě sestavy budete potřebovat: kontaktní levé a pravé vlákno, podpůrné vlákno, wolframové vlákno, objímku a skleněnou baňku.

   / 30. 8. 2012

Žárovka: Podpůrné a wolframové vlákno

Wolframové vlákno produkuje teplo a díky přívodu elektrického proudu kontaktními vlákny také malou část světla.

   / 28. 8. 2012

Žárovka: Skleněná baňka

Konstrukce skleněné baňky vyžaduje použití příkazů Přidání rotací. Uvedené rozměry jsme zvolili především z designového nadhledu na uvedený model.

   / 23. 8. 2012

Žárovka: Kontaktní vlákna

Kontaktní vlákna zajišťují do vlákna wolframového přívod elektrického proudu a ten jej poté zahřívá. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září, především v infračervené oblasti, a vydává světlo. Žárovka však…

   / 21. 8. 2012