Klasické zobrazení

Všechny články

Pevnostní analýza svařované konstrukce

Jakákoliv konstrukce by měla být podrobena pevnostní zkoušce. Pro pevnostní analýzu v aplikaci SolidWorks slouží modul SolidWorks Simulation.

   / 30. 1. 2014
0 / 0

Návrh svařované konstrukce

Jednou z konstrukčních vlastností SolidWorksu je i návrh svařované konstrukce. Návrh svařence je uveden na příkladu rámu stolu.

   / 28. 1. 2014
+4 / 0

Pevnostní analýza příhradové konstrukce

Tento návod popisuje, jak definovat uchycení a silové zatížení na modelu příhradové konstrukce v modulu Simulation Xpress.

   / 24. 1. 2014
0 / 0

Jak nastavit Prostředí, Pozadí a Osvětlení

Prostředí představuje vizuální pozadí modelu. V aplikaci SolidWorks dále nabízí odrazy modelu. V případě renderování v aplikaci PhotoView 360 poskytuje prostředí realistický zdroj světla, včetně intenzity osvětlení a…

   / 21. 1. 2014
0 / 0

SolidWorks SimulationXpress: Rozložení napětí v tyči

Tento návod popisuje základní práci v modulu Simulation Xpress při zjišťování rozložení napětí v kovové tyči.

   / 16. 1. 2014
0 / 0

Kotoučová spojka: Sestava kotoučové spojky

Poslední díl seriálu Kotoučová spojka se věnuje modelování sestavy. Pro sestavu budete potřebovat komponenty modelované v předchozích dílech.

   / 14. 1. 2014
+1 / -1

Kotoučová spojka: Matice a podložka

V dalším díle Kotoučové spojky se naučíte modelovat matici s podložkou. Obě součástky slouží pro šroubové spojení kotoučů spojky.

   / 9. 1. 2014
+3 / 0

Kotoučová spojka: Šroub

V dalším díle Kotoučové spojky se naučíte modelovat šroub, který slouží pro spojení s pomocí podložky a matice obou kotoučů spojky.

   / 7. 1. 2014
+2 / -4

Kotoučová spojka: Těsné pero

V dalším díle Kotoučové spojky se naučíte modelovat těsné pero. Těsné pero je normalizovaná součást a z tohoto důvodu jsou jeho rozměry dány normou a naleznete je ve…

   / 26. 12. 2013
0 / 0

Kotoučová spojka: Hřídel

Ve třetím díle seriálu Kotoučová spojka je popsán návod pro modelování hřídele s drážkou pro pero. Naučíte se pracovat s konstrukční rovinou a odebráním drážky pro pero.

   / 23. 12. 2013
+1 / 0