Klasické zobrazení

Všechny články

Jak vložit nový rozměr otvoru do Průvodce dírami

Vytvořit v prostředí SolidWorksu normalizovaný rozměr otvoru včetně závitu je pomocí Průvodce dírami jednoduchou záležitostí. Uživatelé ale mnohdy neví, že je možné předem definované rozměry rozšířit o vlastní rozměr. Tento…

   / 14. 8. 2013
0 / 0

Křivka řízená rovnicí: Evolventa

Nevýhodou vloženého ozubeného kola z Toolboxu je ta, že tvar zubu netvoří křivka zvaná evolventa. Z tohoto důvodu je nutné brát v úvahu, že model ozubeného kola integrovaného z Toolboxu se nemůže…

   / 6. 8. 2013
+10 / 0

Dynamický řez v pohybové studii

Animovaný, neboli dynamický řez, může velmi zajímavým a efektivním nástrojem při prezentaci a výstupní animaci navrhovaného výrobku. Pojďme se podívat v několika krocích, jak se nastaví dynamický řez v aplikaci SolidWorks na…

   / 16. 7. 2013
0 / 0

Animace dvoustupňové převodovky a využití vazby Převod [VAZBY]

V SolidWoksu je možné animovat pohyb převodovky v režimu Pohybové studie. Pro tento účel je v příkazech Vazby, v záložce Strojní vazby, vazba Převod. Nastavení převodového poměru je jednoduché, jestliže je…

   / 27. 6. 2013
+1 / 0

Klikový mechanizmus: Animovaný pohyb klikového mechanizmu [VIDEO]

Kompletní postup modelování a tvorba sestavy klikového mechanizmu byl popsán v devíti kapitolách. V dnešním díle si vyzkoušíme vytvořit jednoduchou animaci sestavy klikového mechanizmu.

   / 25. 6. 2013
+1 / -1

Klikový mechanizmus: Sestava klikového mechanizmu

Seriál Klikový mechanizmus se blíží do finále. Dnešní díl popisuje tvorbu sestavy. Pro sestavu je nutné mít vymodelované všechny komponenty, jejichž postup byl uveden v devíti návodech.

   / 4. 6. 2013
0 / -5

Klikový mechanizmus: Osa rotace a vedení pístu, pístní čep, pístní kroužky [VIDEO]

Pro sestavu klikového mechanizmu je nutné vymodelovat pístní kroužky a díl, ve kterém bude načrtnuté vodorovná a svislá osa. Vodorovná osa bude sloužit jako osa rotace klikového hřídele a svislá osa…

   / 30. 5. 2013
0 / 0

Pohyb dopravníku: Motor vazby trajektorie [VIDEO]

Animace dopravníku v aplikaci SolidWorks vyžaduje zapnutou funkci Motion Analysis v Pohybové studii. Pohyb pásu je ve skutečnosti řešen pohybem zarážek po trajektorii, která vznikne převedením náčrtu ve splajnu.

   / 23. 5. 2013
+1 / 0

Klikový mechanizmus: Sestava ojnice

Další díl seriálu Klikový mechanizmus popisuje sestavu ojnice, která bude současně podsestavou sestavy klikového mechanizmu. Tvorba sestavy není příliš náročná a naučíte se současně využívat standardní a upřesňující vazby.

   / 21. 5. 2013
0 / -1