Klasické zobrazení

Návody

Tužka

Tužka je součást, která se skládá z grafitu, dřevěného obalu, gumy a jejího plechového obalu gumy.

   / 4. 9. 2012
0 / 0

Žárovka: Sestava a renderování

K tvorbě sestavy budete potřebovat: kontaktní levé a pravé vlákno, podpůrné vlákno, wolframové vlákno, objímku a skleněnou baňku.

   / 30. 8. 2012
+1 / 0

Žárovka: Podpůrné a wolframové vlákno

Wolframové vlákno produkuje teplo a díky přívodu elektrického proudu kontaktními vlákny také malou část světla.

   / 28. 8. 2012
+1 / 0

Žárovka: Skleněná baňka

Konstrukce skleněné baňky vyžaduje použití příkazů Přidání rotací. Uvedené rozměry jsme zvolili především z designového nadhledu na uvedený model.

   / 23. 8. 2012
0 / -1

Žárovka: Kontaktní vlákna

Kontaktní vlákna zajišťují do vlákna wolframového přívod elektrického proudu a ten jej poté zahřívá. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září, především v infračervené oblasti, a vydává světlo. Žárovka však…

   / 21. 8. 2012
0 / 0

Žárovka: Objímka

Při konstrukci modelu objímky se naučíte využívat prvku Přidání rotací a taky specifickou tvorbu šroubovice s proměnlivým stoupáním.

   / 16. 8. 2012
0 / -1

Pneumatika

Pneumatika je model vytvářený pomocí příkazů Přidání rotací, Odebrání rotací a Odebrání vysunutím po plochu. K vytvoření skici postačí přímky, kružnice, jejich tečné provázání a ekvidistanta.

   / 14. 8. 2012
0 / -1

Ráfek kola

Při modelování ráfku kola si vyzkoušíte základní možnosti příkazu Přidání rotací kolem osy a základní konstrukční návrh ráfku jakožto součástí kola vozidla.

   / 9. 8. 2012
+3 / 0

Vrták

Ke zhotovení modelu vrtáku budeme používat především příkazy Přidání a Odebrání tažením po křivce a tvorbou šroubovice. Dále využijeme tvorby referenční geometrie a pro stopku nástroje, Morseova kuželu,…

   / 7. 8. 2012
+4 / 0

Dveřní kování

Co se týká modelování a konstruování, je SolidWorks velmi univerzální systém. Tento příspěvek vám ukáže, jak lze jednoduše vytvořit model dveřního kování, včetně fotorealistického snímku.

   / 2. 8. 2012
+1 / 0