Klasické zobrazení

Návody

Klikový mechanizmus: Těleso ojnice

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabýval modelováním pístu. Druhý díl se věnoval postupu modelování klikové hřídele. V dnešním díle se budeme zabývat modelováním tělesa ojnice a na…

   / 5. 3. 2013
+14 / -14

Klikový mechanizmus: Kliková hřídel

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabýval modelováním pístu. V tomto díle navážeme na model pístu modelováním klikové hřídele. Postup modelování klikové hřídele vychází z přiložené výkresové dokumentace….

   / 19. 2. 2013
+11 / -3

Klikový mechanizmus: Model pístu

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabývá modelováním pístu. V dalších dílech budeme postupně modelovat pístní čep, klikovou hřídel, ojnici a pístní kroužky. V tomto příspěvku jsou uváděny rozměry…

   / 5. 2. 2013
+10 / -8

Teplotní simulace zapalovací svíčky

Na zapalovací svíčce si ukážeme nastavení parametrů pro výpočet teplotního průběhu. Pro generování teplotního průběhu budeme potřebovat model zapalovací svíčky. Pro výpočet a simulaci teplotního průběhu je zapotřebí modulu…

   / 31. 1. 2013
+1 / 0

Rozložený pohled sestavy

Rozložený pohled sestavy je vhodným řešením, jak naznačit montáž dané sestavy. Výstupem rozložené sestavy mohou být snímky nebo animace ve formátu AVI. Na příkladu uložení hřídele v částečném řezu…

   / 22. 1. 2013
0 / 0

Animace pružiny v pohybové studii

Animace sestavy a výsledného pohybu je velmi důležitá pro finální výrobek. V pohybové studii je možné animovat pohyb pružiny. Stačí k tomu pouze několik důležitých kroků při konstrukci pružiny.

   / 10. 1. 2013
+2 / 0

Pružina z rozdělovací a složené křivky

Pružina obalená kolem objemového nebo plošného tělesa není náročná. Tento příspěvek dokazuje všestranné využití aplikace SolidWorks a kombinaci plošného a objemového modelování.

   / 8. 1. 2013
+9 / -26

Maltézský kříž #3: Sestava

Sestava Maltézského kříže se skládá z hnacího členu, hnaného členu a rámu. K vytvoření sestavy použijte vymodelované komponenty z předchozích dílů seriálu Maltézský kříž #1 a #2 . V sestavě se bude využívat sjednocené a soustředné vazby.

   / 3. 1. 2013
0 / -1

Maltézský kříž #2: Hnací člen – Maltézský kříž

V minulém díle jste modelovali komponenty hnacího členu a rámu. V tomto díle se seznámíte s modelování hnaného členu, který je nezbytný pro model sestavy s pohybovou simulací.

   / 2. 1. 2013
+2 / -5

Maltézský kříž #1: Hnací člen + rám

V prvním díle vymodelujeme hnací člen a rám, v tom druhém vytvoříme hnaný člen — Maltézský kříž a ve třetím díle vytvoříme sestavu a pohybovou simulaci. V úvodu však něco málo o původu Maltézkého…

   / 20. 12. 2012
+4 / -1