Klasické zobrazení

Návody

Postup modelování jeřábového háku

Jeřábový hák je normalizovaná strojní součást, kterou lze v CAD systémech velmi efektivně modelovat pomocí funkce Přidání spojením profilů.

   / 13. 11. 2012
+11 / -7

Modelování závitu

V jednom z našich dílů jsme si ukázali, jakým způsobem lze vymodelovat šroubovici. Na základě ohlasů a taky vzniku určité míry problematiky si ukážeme, jakým způsobem lze efektivně vymodelovat závit.

   / 6. 11. 2012
+5 / -4

Modelování vrtule větrné elektrárny

V současné době jsou větrné elektrárny často zmiňovaným pojmem. V následujícím příspěvku je uveden příklad modelování lopatky větrné elektrárny.

   / 25. 10. 2012
+5 / 0

Využití dotyku a gravitace v pohybové studii

Pohybové studie slouží k vizuální kontrole pohybujících se součástí. Jejich kontrola v režimu návrhu umožňuje v rámci asociativity a parametrizace měnit výsledný tvar modelů a navrhovat optimální provozní podmínky. Při konstrukci modelu v 3D…

   / 18. 10. 2012
+1 / 0

Efektivní návrh nástřihového plánu

Pro návrh nástřihového plánu je užitečnou funkcí „Pole vyplněním“, umožňující jednoduchou tvorbu pole prvků, které mají být z modelu odebrány. Při použití funkce „Pole vyplněním“ postupujeme v níže popsaných krocích.

   / 14. 10. 2012
+2 / 0

Modelování pomocí ploch

Plošné modeláře jsou z hlediska modelování obtížnější nežli objemové. Práce s plochami vyžaduje určitou míru zkušeností a představivosti. Na několika obrázcích vám ukážeme základní možnosti plošného modeláře aplikace SolidWorks.

   / 2. 10. 2012
+5 / 0

Modelování pružiny na pokročilejší úrovni

S modelováním pružiny nebo šroubovice jsme se už na našem webu několikrát setkali a určitě ještě setkáme. Tento příspěvek se zabývá modelem pružiny, ve kterém se naučíte nahrazovat složenou…

   / 27. 9. 2012
+5 / -3

Láhev

Láhev má mnoho různých tvarů a záleží pouze na konstruktérovi a jeho představivosti. Model láhve v našem případě budeme řešit především z hlediska postupu modelování nežli designu.

   / 25. 9. 2012
+2 / 0

Pevnostní analýza v SimulationXpress

Modelování v SolidWorks je jen malou částí, která se ve strojírenské praxi využívá. Každá vymodelovaná součást, která je pro svůj účel namáhaná, by měla projít pevnostní analýzou. Poté se…

   / 20. 9. 2012
0 / 0

Sestava ráfku a pneumatiky

Tento příspěvek navazuje na návody, ve kterých jsme modelovali pneumatiku a ráfek. Nyní vytvoříme jejich sestavu, což je pro tento případ velmi jednoduché a nezabere to mnoho času. K sestavě budete…

   / 18. 9. 2012
0 / 0