Klasické zobrazení

Šachy v SolidWorks: Sestava šachovnice s šachovými figurkami

    / 26. 7. 2012
             
19-šachy-sestava-render.jpg

K vytvoření sestavy šachovnice s šachovými fugurkami budete potřebovat modely šachových figurek a šachovnice, jejichž vytvoření bylo popisováno v předchozíceh dílech seriálu Šachy v SolidWorks.

Tvorba sestavy šachovnice s šachovými figurkami

Založte nový dokument pro tvorbu sestav. Vložte jako první díl model šachovnice tak, že při zobrazení průsvitného modelu přesuňte myš na Počátek ve stromové struktuře. Dojde ke sloučení počátku souřadného systému šachovnice s počátkem souřadného systému založeného souboru pro tvorbu sestavy.

Vložte do prostředí sestavy šachové figurky, každou figurku jedenkrát.

Pomocí vazby Sjednocení spojte figurky s šachovnicí. Každou figurku je potřeba spojit tak, aby byla ve středu příslušného pole šachovnice. Jako první figurku vybereme věž. Označte tedy podstavu figurky a pole šachovnice přes klávesu Ctrl a klikněte na příkaz vazba.

Podstava věže je nyní sjednocena s horní stěnou šachovnice.

Nyní potřebuje vystředit podstavu se středem polem šachovnice. Vyberte střed podstavy věže a levou hranu šachovnice přes klávesu Ctrl, jak je uvedeno na obrázku a stiskněte příkaz pro vytvoření vazby.

Věž se spojila s levým okrajem šachovnice. Klikněte na příkaz Vzdálenost a nastavte hodnotu na 70,5 mm. Věž se přesune do středu pole v ose X.

Stejným způsobem opakujte příkaz pro vystředění věže v ose Z.

Analogicky opakujte sjednocující vazbu pro ostatní šachové figurky. Hodnota v ose Z bude pro všechny figurky kromě pěšce stejná, 70,5 mm. Střed figurky pěšce v ose Z je charakterizován vzdáleností 117,5 mm od spodního okraje šachovnice. V ose X jsou rozteče mezi středy šachových figurek rovny hodnotě 47 mm. Při tvorbě vazeb využívejte sjednocení středu figurky s levým okrajem šachovnice. Zadávání hodnot Vám usnadní princip kalkulačky, kterým pole pro zadávání disponuje. Při správném postupu budete mít rozestavěny figurky na polích šachovnice tak, jak ukazuje další obrázek.

Tak jako prostředí pro tvorbu modelů umožňuje prostředí sestavy kopírovat opakující se komponenty. Pro pěšce využijeme Lineární pole a na závěr příkaz Zrcadlit součásti. Označte model pěšce ve stromové struktuře a vyberte příkaz Lineární pole.

Vyberte lineární hranu ve směru osy X, např. spodní hranu šachovnice. Vzdálenost mezi kopírujícími se elementy je rovna roztečí mezi figurkami, tzn. 47 mm. Počet prvků určených ke kopírování nastavte na hodnotu 8.

Označte figurku věže, střelce a koně ve stromové struktuře a vyberte příkaz Zrcadlit součásti.

Pro zrcadlení pole využijeme sloučeného středu modelu šachovnice se středem počátku souřadného systému. Rovinou zrcadlení je rovina Pravá.

Ve stromové struktuře se objevily kopírované součástí v podobě nových komponent. Pozor, u nových komponent vzniklých pomocí Lineárního pole a příkazu Zrcadlit součásti se nevytvořily vazby k šachovnici.

Označte všechny figurky ve stromové struktuře nebo přímo označením modelu a vyberte příkaz Zrcadlit součásti. Rovinou zrcadlení je rovina Přední.

Poslední krokem pro dokončení sestavy je změnit barvu figurek.

Sestava šachů je hotová.

Jelikož se šachy musí hrát u stolu, tak si jej vymodelujeme v příštím díle.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 1 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte