Vazby v sestavách: Jak vytvořit soustřednou vazbu s vychýlením

Chcete-li zavazbit dvěma soustřednými vazbami dvě součásti pomocí děr, které ale nemají stejnou rozteč (nejsou souosé), můžete použít novou vazbu s vychýlením. V tomto návodu vám poradíme, jak na to.

Z pohledu konstruktéra se nová vazba Vychýlená může jevit jako špatný přístup konstruktéra a jeho nedbalost vytvářet přesné sestavy se souosými dírami. Z praktického pohledu může být vazby vhodná tehdy, pokud pracujete s importovanou geometrií, kde zpravidla vlivem přenesené geometrie vzniká určitá nepřesnost (vznikne vlivem geometrické tolerance). Lze tedy konstatovat, že nová vazba umožňuje řešit přijatelným způsobem nesouosost děr bez větších vnějších zásahů konstruktéra do modelů dílů v kontextu sestavy.

 

Postup přidání soustředné vazby s vychýlením lze provést dvěma způsoby:

1. Přidání soustředné vazby s vychýlením prostřednictvím kontextového panelu

Pro přidání soustředné vazby s vychýlením použijeme funkci tzv. předvýběru, kdy vybereme válcové plochy děr a vazbu Soustředná přidáme z kontextového panelu.

Držte klávesu Ctrl, vyberte první sadu děr a z kontextového panelu přidejte vazbu Soustředná.

3-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Držte klávesu Ctrl, vyberte druhou sadu děr a z kontextového panelu přidejte vazbu Soustředná.

4-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

V kontextovém panelu vyberte tlačítko Nezarovnané.

5-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Z roletové nabídky vedle tlačítka Nezarovnané vyberte způsob zarovnání. Jak se zarovnání soustředné vazby s vychýlením projeví, je zřejmé z obrázků níže:

Symetrické – použije polovinu vychýlení na každou soustřednou vazbu
Symetrické – použije polovinu vychýlení na každou soustřednou vazbu
Zarovnání s touto vazbou – u druhého výběru se použije soustředná vazba a celé vychýlení je použito na první výběr děr
Zarovnání s touto vazbou – u druhého výběru děr se použije soustředná vazba a celé vychýlení je použito na první výběr děr
Zarovnání s propojenou vazbou – u prvního výběru zůstává soustředná vazba a celé vychýlení je použito na druhý výběr děr
Zarovnání s propojenou vazbou – u prvního výběru zůstává soustředná vazba a celé vychýlení je použito na druhý výběr děr

Provedené úpravy potvrďte potvrzovacím tlačítkem a ukončete přidávání vazeb.

 

2. Přidání soustředné vazby s vychýlením prostřednictvím příkazu Vazby

Ze záložky Sestava vyberte příkaz Vazby.

13-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Vyberte první sadu děr, z kontextového panelu přidejte vazbu Soustředná a stiskněte potvrzovací tlačítko.

12-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Vyberte druhou sadu děr a z kontextového panelu přidejte vazbu Soustředná. Vyberte tlačítko Nezarovnané a…

14-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

…následné úpravy soustředné vazby s vychýlením provádějte v PropertyManageru Soustředná2:

 • nastavte typ vychýlení (1),
 • v okně Výsledek je uvedena vzdálenost vychýlení (2),
 • pokud chcete upravit velikost maximální odchylky namísto výchozího nastavení, vyberte možnost Použít vlastnost dokumentu (3) a v okně Maximální odchylka upravte hodnotu,
 • pokud chcete zrušit soustřednou vazbu s vychýlením, stiskněte tlačítko Odebrat propojení mezi vazbami (4).

11-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Provedené úpravy potvrďte potvrzovacím tlačítkem a ukončete přidávání vazeb.

 

Tipy na závěr:

Tip#1: Trvalé vypnutí vazby

Pokud se vám z nějakého důvodu tato vazba nelíbí, můžete ji v SOLIDWORKSu vypnout trvale v okně Možnosti systémuSestavyPovolit vytváření vazeb s vychýlením.

1-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

 

Tip#2: Výchozí nastavení vazby s vychýlením

Ve výchozím nastavení SOLIDWORKSu lze ve vlastnostech dokumentu (MožnostiVlastnosti dokumentu) upravit u vazby s vychýlením tato nastavení:

 • Minimální odchylka (ve výchozím nastavení je minimální odchylka 12,7 mm ~ 0,5´´),
 • Výchozí vychýlení:
  • Symetrické,
  • Zarovnat tuto vazbu,
  • Zarovnat propojenou vazbu.

2-SolidWorks-2018-whats-new-novinky-vazby-assembly-mates-vychylena

Komentáře k článku (0)