Klasické zobrazení

SOLIDWORKS 2019: Jak detekovat přesahy ve vícetělových dílech

    / 25. 4. 2019
                
10-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

S detekcí kolizí se standardně setkáváte v sestavách, kde jednoduchým způsobem identifikujete, zda nedochází ke střetnutí součástí – dílů nebo podsestav. Tato funkce je nově v SOLIDWORKSu 2019 dostupná i pro vícetělové díly. Podívejme se, jaké nástroje Kontrola přesahů nabízí.

Detekce dílů je užitečná tehdy, pokud je problematické vizuálně vyhodnotit, zda nedochází mezi součástmi ke kolizi. Postup detekování kolizi ve vícetělovém dílu si ukážeme názorně.

 

Postup detekce kolizí u vícetělových dílů

Otevřete si v SOLIDWORKSu 2019 vícetělový díl main.SLDPRT (2) ze složky C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\parts (1) – (pozn.: písmeno jednotky se může lišit podle toho, na kterém z disků máte nainstalovaný SOLIDWORKS).

1-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Ve FeatureManageru si můžete všimnout složky Tabulka přířezů. Číslo uvedené v závorce udává počet těl v dílu.

2-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Kontrola přesahů. V PropertyManageru Kontrola přesahů v části Vybraná těla je automaticky vybrán vícetělový díl main.SLDPRT.

3-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Nyní si ukážeme, jak z výběru vyloučit tělo nebo vložený díl obsahující více těl. V PropertyManageru Kontrola přesahů vyberte pole Vyloučená těla (1). V levém horním rohu vyberte černou šipku (2), kterou si rozbalíte FeatureManager. Ze stromové historie vyberte vložený díl RH (3).

4-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Tento díl byl do souboru vložen pomocí funkce Vložit díl a obsahuje pět těl. Výběr vloženého dílu umožní kontrolovat přesahy mimo tento díl.

5-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

PropertyManageru Kontrola přesahů v poli Možnosti vyberte:

  • Dotyk vyhodnotit jako přesah – tato funkce zahrne těla sdílející stejnolehlé plochy jako kolize,
  • Zprůhlednit přesahující součásti – zobrazí těla v kolizi jako průhledná.

7-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

PropertyManageru Kontrola přesahů vyberte tlačítko Spočítat.

8-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Kolize jsou uvedeny v části Výsledky se zobrazovanou hodnotou kolize. Těla v kolizi se budou zobrazovat průhledná a Přesah1 se zvýrazní v grafickém náhledu.

9-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

V poli Výsledky rozbalte složku Přesah1 a vyberte první instanci, čímž zvýrazníte tělo kolize v grafické ploše.

13-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Opětovným kliknutím na složku Přesah1 vymažete výběr instance a sbalíte složku Přesah1.

Stiskněte klávesu Shift a vyberte položky Přesah1Přesah4. Tímto vyberte všechny kolidující části těl.

12-MujSolidWorks-SOLIDWORKS-detekce-kolizi-vicetelovy-dil

Dokončete kontrolu kolizí potvrzovacím tlačítkem.

 

Pomocí Kontroly přesahů můžete v dílech:

  • zjistit kolize mezi těly,
  • zobrazit skutečný objem kolize jako stínovaný objem,
  • změnou nastavení zobrazení kolidujících a nekolidujících součástí lépe zobrazit kolizi,
  • zvolit ignorování kolizí těl nebo vložených dílů, které chcete vyloučit.
Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte