Klasické zobrazení

SOLIDWORKS 2019: Jak pracovat s vnějšími odkazy v dílech a sestavách

    / 11. 3. 2019
                
3-SOLIDWORKS-2019-novinky-assembly-external-references-vnejsi-odkazy

Dialog Vnější odkazy pro díly a prvky a dialog Vnější odkazy pro sestavy byly sloučeny do jednoho dialogu. Podívejme se podrobněji, jaké výhody to přináší uživatelům SOLIDWORKSu.

V SOLIDWORKSu 2019 a novějších verzích můžete nové přerušit nebo zamknout individuální odkazy pro prvky a skici, řadit odkazy podle stavu a izolovat vybrané součásti.

Zatímco je otevřené dialogové okno Vnější odkazy, můžete interagovat se FeatureManagerem a modelem v grafické ploše. Pokud vyberete možnost Dynamická vizualizace referencí, můžete zobrazit závislosti prvků.

Dialogové okno Vnější odkazy otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem na sestavu nejvyšší úrovně nebo na podsestavu a z kontextového panelu vyberte příkaz Vnější odkazy.

1-SOLIDWORKS-2019-novinky-assembly-external-references-vnejsi-odkazy

Funkce v dialogovém okně Vnější odkazy:

 • Vnořené (1) – vypíše všechny součásti a prvky s externími odkazy, které jsou hierarchicky založeny na struktuře sestavy. Součásti a prvky jsou odsazeny a lze rozbalit a sbalit uzly.
 • Plochá (2) – vypíše všechny součásti s externími referencemi pod sebou (bez hierarchického seznamu).
 • Filtrovat podle stavu (3) – filtruje součásti a prvky podle stavů.
 • Izolovat (4) – izoluje součásti z vybraného vnějšího odkazu. Izolace je dostupná, pokud je aktivní dokument sestava a vyberete jednu nebo více součástí.
 • Uzamknout vybrané (5) – Tato funkce uzamkne vnější odkazy pro vybrané prvky a skici. Pokud uzamknete vnější odkazy pro prvek nebo skicu, můžete vytvořit vnější odkazy na součást. Pokud uzamknete vnější odkazy pro součást, budou všechny vnější odkazy součásti uzamčeny a nebude možné vytvořit vnější odkazy pro příslušnou součást. Pokud jsou vytvořeny rovnice, které mají vnější odkazy, nebude mít zámek vliv.
 • Pokud je aktivní uzamčení, tlačítko Odemknout vybrané (6) bude povolené a po jeho stlačení dojde k odemčení.
 • Přerušit vybrané (7) – Tlačítko přeruší vnější odkazy pro vybrané prvky a skici. Pokud přerušíte vnější odkazy pro součást, budou všechny vnější odkazy součásti přerušeny.
 • Možnosti (8) – Pokud vyberete volbu Zahrnout původní prvky (pouze odvozené díly), nemůžete zrušit operaci přerušení. Možnost Nahradit přerušené vztahy skici pevnými vztahy, jak už název napovídá, nahradí přerušené vztahy pevnými vztahy – prvky a skici budou plně určené.
 • Tlačítko Zpět (9) vrátí změny provedené v dialogovém okně. Tlačítko Znovu vrátí operaci Zpět v dialogovém okně.

2-SOLIDWORKS-2019-novinky-assembly-external-references-vnejsi-odkazy

Když vyberte odkazovanou entitu, bude entita společně s dalšími entitami, které na ni odkazují, zvýrazněna ve stromu FeatureManageru a v grafické ploše.

3-SOLIDWORKS-2019-novinky-assembly-external-references-vnejsi-odkazy

V dialogovém okně se ve sloupcích zobrazují informaci o odkazech:

 • Stav – informace určuje, zda je odkaz v kontextu nebo je přerušený,
 • Referenční entita – informace udává, jaká entita je odkazována,
 • Typ – určuje druh entity (přímka, oblouk, kružnice, atd.).

4-SOLIDWORKS-2019-novinky-assembly-external-references-vnejsi-odkazy

Využití a práce s vnějšími odkazy v SOLIDWORKSu 2019 je znázorněna ve videu (1 minuta):

Video: Petr Lstiburek, SolidVision

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte