SOLIDWORKS 2019: Novinky v 3D Interconnect

3D Interconnect nahradil aktuální funkci převodu SOLIDWORKS novou technologií a pracovními postupy pro práci s nativními daty CAD ze třetích stran v SOLIDWORKSu 2017. Podívejme se, jaké funkce jsou dostupné v SOLIDWORKSu 2019.

V aktuální verzi SOLIDWORKSu můžete s 3D Interconnect:

 • vložit CAD data do sestavy bez převedení na soubor SOLIDWORKS,
 • otevřít formát 3D CAD data v SOLIDWORKSu s jeho asociativním propojením na původní díl,
 • aktualizovat změny v souboru SOLIDWORKS, když aktualizujete CAD data ve zdrojové aplikaci pomocí zachování všech návazných prků vytvořených v SOLIDWORKSu,
 • přerušit propojení vloženého dílu s původním souborem dílu.

 

V SOLIDWORKSu 2019 3D Interconnect jsou podporovány následující formáty třetích stran:

 • ACIS (SAT, SAB, ASAT, ASAB),
 • Autodesk Inventor (IPT, IAM),
 • CATIA V5 (CATPart, CATProduct),
 • IGES (IGS, IGES),
 • JT (JT),
 • PTC (PRT, ASM)
 • Solid Edge (PAR, ASM, PSM),
 • STEP (STP, STEP),
 • NX (PRT).

 

Načítání dat třetích stran jako grafické tělo

Zajímavou a velmi užitečnou funkcí je načítání dat ze souborů CAD jiných výrobců, které se zobrazí jako grafické tělo. Tato možnost výrazně zvyšuje výkon, produktivitu a efektivitu práce.

Možnost zobrazit model jako grafické tělo se zobrazuje v dialogových oknech Otevřít a Vložit součást.

 

Postup načítání dat třetích stran jako grafické tělo

Stiskněte tlačítko Otevřít nebo vyberte SouborOtevřít.

0-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

V dialogovém okně Otevřít:

 • v seznamu Soubor typu vyberte typ souboru třetí strany,

1-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

 • po té se v okně zobrazí pole Jako grafické tělo,

2.0-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

 • pokud nedodržíte tento postup a nejdříve vyberte soubor (1), následně typ souboru (2), tak se pole Jako grafické tělo nezobrazí (3),

2.1-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

 • vyberte pole Jako grafické tělo (1) a stiskněte tlačítko Otevřít (2).

4-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

Spustí se proces načítání dat třetích stran.

5-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

Data se do grafické plochy načtou jako grafické 3D sítě namísto objemových nebo povrchových těl.

7-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

Pokud při otevření dat třetích stran nevyberete možnost Jako grafické tělo

8-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

… data se do grafické plochy načtou včetně objemových a povrchových těl.

9-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

V případě, kdy soubor neobsahuje žádná data mozaikování, SOLIDWORKS na tuto skutečnost upozorní varováním. V takovém případě můžete pokračovat v importu souboru ve formátu Brep.

10-SolidWorks-3D-Interconnect-nacitani-grafickeho-tela

Komentáře k článku (0)

Pozvánka

Reklama

Pozvánka