Klasické zobrazení

SOLIDWORKS 2020: Jak efektivně otevřít velké výkresy

    / 13. 1. 2020
             
2-SOLIDWORKS-2020-vykresy-rychle-detailovani

V SOLIDWORKSu 2020 se objevila zajímavá funkce, která urychlí a zefektivní otevírání velkých výkresů, během které se nenačtou data modelu. Do takto otevřených výkresů můžete přidávat a upravovat popisy. Podívejte se, jak na to.

Tak zvaný režim detailování je užitečný, pokud potřebujete provádět drobné úpravy výkresů velkých sestav nebo výkresů, které obsahují mnoho listů, konfigurací nebo pohledů s náročným zobrazením pohledu.

Tip: Režim detailování je dostupný pro výkresy uložených v SOLIDWORKSu a novějších verzích.

 

Vytváření kót a popisů

Vytváření kót a popisů probíhá stejným způsobem, jako ve výkresu otevřeném ve vyřešeném režimu. Výjimkou jsou kóty a popisy, které vyžadují informace o modelu, například popis díry, kosmetické závity nebo odkazy na vlastnosti modelu.

Pokud je otevřený výkres v režimu detailování a provedete změny nebo uložíte související díl nebo sestavu, zobrazí se zpráva, že jsou informace zastaralé.

 

Ukládání

Změny provedené do stávajícího výkresu můžete uložit, aniž byste ukončili režim detailování. Uložení výkresu v režimu detailování nevyžaduje speciální formát uložení.

Pokud uložíte výkres v režimu detailování, poté jej zavřete a znovu otevřete, můžete pokračovat v úpravách položek vytvořených v režimu detailování.

Pokud uložíte výkres ve vyřešeném režimu, kóty a popisy vytvořené v režimu detailování se vyřeší a uloží. Poté, pokud výkres zavřete a znovu otevřete v režimu detailování, je omezená možnost upravovat vyřešené kóty a popisy. Můžete pouze změnit jejich umístění nebo je odstranit.

 

Funkce dostupné v režimu detailování:

 • Můžete vytvářet kóty a popisy:
 • Poznámky, včetně poznámek s odkazovými čárami
 • Lineární a kruhová pole poznámky
 • Značky opracování povrchu
 • Značky oprav
 • Mráčky revize
 • Štítky umístění
 • Pozice
 • Magnetické čáry
 • Popisy svarů
 • Geometrické tolerance
 • Značky základny
 • Značky vztažných bodů
 • Radiální a lineární kóty včetně použití nástroje Inteligentní kóta
 • Souřadnicové kóty
 • Průběžné úhlové kóty

 

Navíc můžete provádět následující operace:

 • Změna umístění, rotace a popisků v pohledech výkresu.
 • Kopírování nebo výřez pohledů výkresu a vkládání do stejných nebo jiných listů v rámci stejného výkresu.
 • V popisech můžete přidat odkazy na zobrazené hodnoty kót a ostatní propojitelné popisy.
 • Vložit bloky skici.
 • Přidávat všeobecné a revizní tabulky. Není možné přidat jiné typy tabulek.
 • Vybrat zobrazenou geometrii, jako jsou například hrany nebo skici modelu. S použitím funkce Vybrat ostatní vyhledejte ostatní volitelné položky. V žádných pohledech výkresu není možné vybrat plochy modelu.
 • Uložit soubor jako PDF/DXF nebo vytisknout jako soubor PDF.

 

Omezení

V rámci výkresu v režimu detailování jsou tato omezení:

 • Není možné vytvářet nové pohledy výkresu.
 • Není možné vytvářet středové osy, středové značky šrafování.
 • Není možné používat nástroj Vrátit zpět.
 • Není možné vybrat pohledy řezů konceptové kvality ani je exportovat do souboru DXF/DWG.
 • Režim detailování není dostupný pro oddělené výkresy.

 

Postup otevření výkresů v režimu detailování

Ze záložky Soubor vyberte příkaz Otevřít (Ctrl + O).

V dialogové okně v části Soubor typu vyberte Výkres SOLIDWORKS (DRW, SLDDRW). Vyhledejte výkres a v položce Režim vyberte možnost Detailování. Dokončete otevření tlačítkem Otevřít.

2-SOLIDWORKS-2020-vykresy-rychle-detailovani

Tip: Pokud není výkres uložený v SOLIDWORKSu 2020 a novějších verzích, možnost otevřít v režimu detailování se nenabízí. Musíte výkres nejdříve uložit v aktuální verzi, zavřít a použít daný postup.

1-SOLIDWORKS-2020-vykresy-rychle-detailovani

Pro výkres otevřený v režimu detailování je charakteristický název souboru [Detailování] na horním panelu okna SOLIDWORKS.

4-SOLIDWORKS-2020-vykresy-rychle-detailovani

Postup otevření výkresu v režimu detailování je uvedený v krátké ukázce (video: Pavel Kala, SolidVision):

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

  Přidejte komentář

  Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
  Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte