Klasické zobrazení

SOLIDWORKS 2020: Novinky v sestavách #1

    / 10. 1. 2020
             
11-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

V SOLIDWORKSu 2020 byl vydány zajímavé novinky pro pole součástí s posunutými instancemi a přezkoumáním velkého návrhu. Podívejme se společně, co je nového.

Pole součástí s variabilními instancemi

V SOLIDWORKSu 2020 a novějších verzích můžete upravovat lineární nebo úhlovou rozteč jednotlivých instancí lineárních a kruhových součástí a přepsat rozteč polí.

Uvedené možnosti můžete použít v popisu k modifikování rozteče a směru instance:

  • Vzdálenost od zdrojového prvku – tato možnost určuje absolutní hodnotu vzdálenosti od zdrojové součásti; podmínkou je použití pouze kladných hodnot; funkce je dostupná pro lineární pole součástí;
  • Úhel od zdrojového prvku – určuje úhel od zdrojového prvku k vybrané instanci; podmínkou je použití pouze kladných hodnot; funkce je dostupná pro kruhové pole součástí;
  • Odsazení od nominální polohy – určuje relativní hodnotu vzdálenosti od nominální polohy vybrané instance; nominální poloha instance je umístění instance před modifikací; můžete určit kladné i záporné hodnoty; pro záporné hodnoty musí být absolutní vzdálenost ke zdrojovému prvku kladná; dostupná pro lineární a kruhová pole součástí;

Ve správci PropertyManageru Lineární pole součástíKruhová součást byla možnost vynechané instance přejmenována na Instance k přepsání. Vynechané instance můžete určit v nastavení vynechané instance. S použitím možnosti upravené instance určete instance, které mají být změněny.

 

Postup úpravy instance v lineárním poli součástí:

Otevřete si soubor vary_pattern.SLDAMS ze složky C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\assemblies\patterns\.

1-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

Na této sestavě si ukážeme, jak upravit (posunout) instanci vzpěry, která leží za trubkou.

7-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na prvek LocalPattern1 a vyberte možnost Upravit prvek.

2-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

V PropertyManageru Lineární pole v části Instance k přepsání klikněte do pole Přeskočení instance (1). V grafické ploše se zobrazí růžové výběrové body instance pole. Klikněte na růžový bod u potrubí (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte Změnit instanci (3).

3-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

V popisu upravte hodnotu Odsazení směru č. 1 od nominálního prvku na –60 mm a klikněte mimo popis. Zobrazí se stínová instance v nové poloze.

4-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

Zkontrolujte v náhledu změnu polohy vzpěry a dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem.

5-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

Vzpěra je posunutá mimo polohu trubky.

6-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

 

Vytváření a úprava polí součástí v režimu přezkoumání velkého návrhu

V SOLIDWORKSu 2020 a novějších verzích můžete vytvářet a upravovat lineární a kruhové pole součásti při upravování sestavy v režimu přezkoumání velkého návrhu. Můžete upravovat pole součástí řízené polem nebo skicou. Tato funkce je dostupná jen u sestav nejvyšší úrovně.

U pole součásti, které je řízeno nedostupnou entitou, se jako předpona názvu entity ve správci PropertyManager zobrazuje **LargeDesignReview**.

 

Postup vytváření polí součástí v režimu Přezkoumání velkého návrhu:

Vyberte možnost Otevřít.

V dialogovém okně vyberte sestavu a v části Režim vyberte Přezkoumání velkého návrhu a možnost Upravit sestavu a pokračujte tlačítkem Otevřít.

8-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

Ze záložky Přezkoumání velkého návrhu vyberte příkaz Lineární pole součástí nebo Kruhové pole součástí.

9-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

V příslušném PropertyManageru zadejte možnosti podle potřeby.

 

Vytváření vazeb na referenční geometrii v režimu přezkoumání velkého návrhu

Při úpravách sestavy v režimu přezkoumání velkého návrhu můžete vytvářet vazby na referenční geometrii součásti.

Ve FeatureManageru uvidíte následující referenční geometrii:

  • Standardní roviny,
  • Počítek
  • Referenční roviny,
  • Osy,
  • Referenční body,
  • Souřadné systémy.

Referenční geometrii můžete Skrýt nebo Zobrazit v sestavě nejvyšší úrovně a součástech. V sestavách můžete vytvářet standardní vazby, které odkazují na referenční geometrii. Tyto vazby jsou uloženy v sestavě nejvyšší úrovně.

Tip: Pokud chcete tuto funkci použít, musíte uložit sestavu v SOLIDWORKSu 2020 nebo novějším.

 

Postup vytváření vazeb na referenční geometrii v režimu Přezkoumání velkého návrhu:

Vyberte možnost Otevřít.

V dialogovém okně vyberte sestavu a v části Režim vyberte Přezkoumání velkého návrhu, vyberte možnost Upravit sestavu a pokračujte tlačítkem Otevřít.

Ze záložky Přezkoumání velkého návrhu vyberte příkaz Vazba.

10-SOLIDWORKS-2020-sestava-pole-soucasti-s-posunutymi-instancemi-velky-navrh

PropertyManageru Vazba zadejte možnosti pro vytvoření vazby na referenční geometrii a přidejte vazbu potvrzovacím tlačítkem.

Přidanou vazbu můžete vidět ve FeatureManageru ve složce Vazby, odkud můžete zadání editovat.

 

Postup vytváření a úprava polí a vytváření vazeb v režimu přezkoumání velkého návrhu je vidět v krátké ukázce (video: Radoslav Zavřel, SolidVision):

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte