SOLIDWORKS 2020: Vlastní měřítka a zkrácené kóty

V SOLIDWORKSu 2020 si můžete nově nastavit vlastní měřítka pro listy výkresu a pohledy. Druhou zajímavou novinkou jsou zkrácené kóty. Podívejte se na naše tipy.

Vlastní měřítka pro listy výkresu a pohledy

Prostředí výkresů bylo vylepšeno s ohledem na nastavení vlastního měřítka pro listy výkresu a pohledy. Seznam měřítek na stavovém řádku obsahuje možnost pro nastavení vlastního měřítka pro listy výkresu.

Postup nastavení vlastních měřítek pro listy výkresu:

Na stavovém řádku klikněte na pole měřítko.

1-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

V seznamu klikněte na Určený uživatelem.

2-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

Do dialogového okna zadejte měřítko ve formátu x:x nebo x/x.

3-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Měřítko určené uživatelem se přidá do seznamu měřítek.

4-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

 

Výběr vlastních měřítek pro pohledy výkresu

V PropertyManageru Pohled výkresu můžete vybrat možnost Použít vlastní měřítko a ihned poté zadat vlastní měřítko. Do pole zadejte měřítko ve formátu x:x nebo x/x.

5-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

Tip: Můžete taky kliknout na rozbalovací šipku a vybrat předem definované měřítko ze seznamu.

Ve starších verzích SOLIDWORKSu jste po výběru položky Použít vlastní měřítko museli kliknout do pole, listovat v něm, vybrat hodnotu Určený uživatelem a poté zapsat měřítko do jiného pole. Ukázka ze SOLIDWORKSu 2019.

6-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

 

Úprava seznamu dostupných měřítek

V SOLIDWORKSu můžete určit měřítka, která budou dostupná v seznamu, který se otevírá ve stavovém řádku a v PropertyManageru Pohled výkresu. Stejný seznam se použije pro listy výkresu i pohledy výkresu.

Seznam je definován v souboru s názvem drawingscales.txt, který je možné editovat, pokud chcete přidat a odebrat měřítka. Tento soubor obsahuje pokyny pro úpravu seznamu.

Ve výchozí instalaci SOLIDWORKSu naleznete soubor ve složce C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\czech. Pokud byste nemohli dokument najít, použijte pro vyhledání cesty k dokumentu tento postup:

V horním menu vyberte NástrojeMožnosti.

7-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

V okně Možnosti systému – Obecné vyberte v záložce Možnosti systému okno Umístění souborů. Z roletové nabídky Zobrazit složky pro vyberte položku Standardy měřítka výkresu. Po té vyhledejte adresář podle znázorněné cesty.

8-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

V této složce naleznete dokument drawingscales.txt.

9-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

Tento soubor obsahuje pokyny pro úpravu seznamu.

10-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

 

Zkrácené kóty

U zkrácených kót jsou nyní dostupné dva nové styly šipek. V horním menu vyberte NástrojeMožnosti. V okně Možnosti systému – Obecné vyberte v záložce Vlastnosti dokumentuNorma skicováníKótyLineární.

11-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

V části zkrácené kóty jsou tyto nové možnosti:

  • Rovná,
  • Samostatná šipka.

12-MujSolidWorks-novinky-2020-vykresy-meritko

Zkrácené kóty jsou dostupné ve všech normách skicování. Dříve byly dostupné jen u normy skicování ANSI.

Tip: Jak vytvořit zkrácenou kótu v SOLIDWORKSu se dozvíte v našem příspěvku Tipy a triky pro SOLIDWORKS #11: Jak vytvořit zkrácenou kótu..

Komentáře k článku (0)