Sponka na papír: Postup modelování pružiny

Pružina sponky na papír se modeluje přidáním tažením po křivce. Pro tento prvek jsou dva důležité parametry – profil a trajektorie, po které se profil vytahuje. Podívejte se na postup modelování krok za krokem.

Před zahájením modelování se podívejte na výkres a udělejte si rozvahu, jak byste při konstrukci postupovali. Vyzkoušejte si součást vymodelovat sami, a pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do návodu.

 

Postup modelování pružiny

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\sponka na papír (1) uložte dokument pod názvem 20180327-02.SLDPRT a do pole Popis napište PRUŽINA (2). Uložte dokument tlačítkem Uložit (3).

51-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Skicování trajektorie

Založte novou skicu v Horní rovině. U první založené skici v dílu se automaticky změní orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

52-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Nakreslete skicu podle obrázku, která obsahuje svislou konstrukční čáru vycházející z počátku souřadného systému o délce 23,5 mm. Do horního koncového bodu umístěte střed kružnice o průměru 10,75 mm. Pokračujte skicování konstrukční čáry, jejíž koncové body leží na obvodu kružnice a vzdálenost čáry od středu kružnice je 1,5 mm.

53-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Vyberte příkaz Oříznout entity a ořežte kružnici podle obrázku.

54-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Pokračujte v tvorbě skici. Z levého koncového bodu oblouku nakreslete čáru vpravo dolů, pak čárou vlevo dolů a koncový bod umístěte vodorovně od počátku. Pokračujte vodorovnou čárou. Skicu zakótujte tak, aby byla plně určená.

55-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Ze záložky Skica vyberte příkaz Zaoblit entity.

56-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Zadejte poloměr zaoblení 2 mm a vyberte ostré rohy podle šipek na obrázku. Zkontrolujte náhled a potvrďte zaoblení potvrzovacím tlačítkem.

57-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení na 6 mm a vyberte hranu označenou červenou šipkou. Dokončete zaoblování hran potvrzovacím tlačítkem.

58-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Příkazem Zrcadlit entity ozrcadlete entity podle svislé konstrukční čáry.

59-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Příkazem Oříznout entity ořežte entitu v pravém horním rohu (viz červená šipka).

60-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Skica je plně určená, ukončete ji a uložte dokument (Ctrl + S).

61-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

 

Skicování profilu

Vytvořte skicu v rovině Pravá.

62-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Nakreslete kružnici.

63-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte oblouk (1), střed kružnice (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Průnik (3).

64-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Zakótujte průměr kružnice 1,2 mm a ukončete skicu.

65-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

 

Přidání tažením po křivce

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání tažením po křivce.

66-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Do PropertyManageru Táhnout po křivce vyberte profil tažení (kružnici – Skica2) a trajektorii (Skica1).

67-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Přidání materiálu

Přidejte modelu materiál → zvolte běžnou uhlíkovou ocel.

68-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Model pružiny je hotový. Uložte dokument (Ctrl + S).

69-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Pro dokončení sestavy papírové sponky budete potřebovat model sponky. Pokud jej nemáte, postupujte podle našeho návodu.

45-Mujsolidworks.cz-papirova-sponka-navod-tutorial-postup-plechovy-dil

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama