Klasické zobrazení

Stojan: Postup modelování cvičného příkladu

    / 14. 1. 2016
                
35-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Na modelu stojanu si vyzkoušíte základy skicování, tvorbu vazeb a základní prvky Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím, Zaoblení, Zkosit a Kruhové pole. Pokud se vám podařilo vymodelovat součást podle zadání, porovnejte postup s uvedeným návodem.

V nově vytvořeném dokumentu dílu založte náčrt v Horní rovině.

1-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Nakreslete čtyři kružnice podle obrázku. Dvě větší soustředné kružnice umístěte tak, aby jejich středy ležely v počátku souřadného systému.

2-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Nakreslete žebro a zakótujte jej tak, aby byl náčrt plně určený (černé zabarvení).

3-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Pomocí příkazu Odsadit entity a přímky nakreslete tvar, který vytvoří vybrání žebra.

4-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Ze záložky prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

5-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Ve skice označte mezikruží a v poli Směr č. 1 definujte vzdálenost 30 mm. Aktivujte pole Směr č. 2 a nastavte vzdálenost 10 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

6-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Ve Stromové historii označte skicu prvního modelovaného prvku a vyberte příkaz Přidání vysunutím.

7-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte obrys žebra a v poli Směr č. 1 nastavte v roletovém menu parametr Symetricky.

8-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Opakujte výběr skici ve Stromové historii a příkazu Přidání vysunutím. Vyberte menší mezikruží v poli Směr č. 1 nastavte hodnotu 10 mm. V poli Směr č. 2 nastavte hodnotu 25 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

9-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Založte náčrt na horní ploše modelu.

10-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Nakreslete pomocí přímek trojúhelník, jehož vrchol leží v počátku souřadného systému a zakótujte úhel 60 stupňů.

11-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Kurzorem vyberte středový bod úsečky – pomocí dynamického zvýraznění. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek souřadného systému a přidejte mezi oba vybrané body vazbu Svislá.

12-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte vodorovnou úsečku a obrysovou hranu modelu a přidejte vazbu Tečná.

13-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

14-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

V poli Od vyberte z roletového menu parametr Odsazení a nastavte hodnotu 7,5 mm. V poli Směr č. 1 nastavte hodnotu 10 mm, zkontrolujte náhled odebrání a dokončete příkaz.

15-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte příkaz Zaoblit ze záložky Prvky.

16-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Označte přechodovou hranu mezi tělem a žebrem v plovoucí nabídce – kurzorem vyberte tu možnost, která automaticky provede výběr zbývajících tří hran. Nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 10 mm a dokončete příkaz.

17-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Opakujte výběr příkazu Zaoblit. V okně Typ zaoblení vyberte možnost Tečné zaoblení. Vyberte postupně tři vedle sebe ležící plochy uvnitř žebra a dokončete příkaz.

18-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Stejným způsobem zaoblete druhou stranu vybrání žebra.

19-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Tečně zaoblete drážku na jedné straně…

20-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

… a na druhé straně.

21-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte příkaz Zaoblit a nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 2 mm. Ačkoliv byste mohli provést výběr hran postupně, jednodušší a rychlejší je výběr horní a spodní plochy žebra. Dále zahrňte do výběru odebranou drážku – opět postačí označit plochu drážky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

24-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte příkaz Zkosit ze záložky Prvky. Nastavte zkosení na hodnotu 1 × 45 stupňů a označte vnitřní plochu.

25-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

26-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte všechny modelované prvky ve Stromové historii kromě prvního – tělo stojanu. V poli Parametr vyberte kruhovou hranu nebo plochu, aby byla definována osa kruhového pole. Nastavte tři instance a aktivujte pole Stejná rozteč. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

27-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Vyberte příkaz Zkosit, nastavte hodnotu zkosení 1 × 45 stupňů a vyberte horní a spodní plochu těla stojanu. Dokončete příkaz.

28-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Klikněte pravým tlačítkem ve Stromové historii na Materiál a vyberte možnost Upravit materiál.

29-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Z knihovny vyberte materiál AISI 1020 a klikněte na tlačítko PoužítZavřít.

30-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Model stojanu je hotový.

31-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Správný postup modelování nejlépe zkontrolujete podle fyzikálních vlastností. Ty zobrazíte po výběru příkazu Fyzikální vlastnosti ze záložky Analýzy.

32-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Zkontrolujte fyzikální vlastnosti stojanu po zadání materiálu.

33-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Stojan v nově nastaveném prostředí a pozadí.

35-SOLIDWORKS-modelovaci-navod-postup-tutorial-stojan-pevnostni-analyza

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 1 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte