Klasické zobrazení

T Machinery: Efektivní vývoj a výroba dobývacích důlních komplexů

    / 20. 1. 2016
                
T-machinery-karusel-Muj-SolidWorks750×400-3-4

Výrobní program společnosti T Machinery je zaměřen především na vývoj a výrobu dobývacích důlních komplexů v hlubinných uhelných dolech. Zahrnuje také souhrnné projekční, inženýringové a servisní služby. Aby si společnost dlouhodobě udržela důležitou konkurenční výhodu – schopnost realizovat i velmi složité projekty při splnění individuálních nároků a požadavků zákazníků – vsází nejen na vysokou odbornost svých specialistů, ale také na moderní technologie společnosti Dassault Systèmes SolidWorks pro pokročilé konstruování a správu dokumentace.

Od rýsovacích prken k rozsáhlým digitálním prototypům

Zatímco rýsovací prkna a přechod na první 2D CAD řešení vyvolávají u konstruktérů společnosti T Machinery jen nostalgickou vzpomínku, pozdější kolize v rozsáhlých sestavách o cca 100 tisících dílů už si vyžádaly postupné zavedení moderního 3D CAD řešení – SOLIDWORKSu. Zdatný pomocník se záhy osvědčil nejen při konstrukci složitých projektů, ale také při přípravě výstupů do propagačních materiálů a návodů k obsluze zařízení. Jen během prvního roku nasazení SOLIDWORKSu se podařilo z 2D do 3D převést takřka 80 % cenných konstrukčních dat.

Společnost T Machinery je schopna navrhnout, vyrobit, dodat a zprovoznit celý dobývací komplex. Obr.: T Machinery

Společnost T Machinery je schopna navrhnout, vyrobit, dodat a zprovoznit celý dobývací komplex. Obr.: T Machinery

Dnes v podniku slouží 16 licencí řešení SOLIDWORKS v různých edicích. Uplatňují se od návrhu a vývoje přes tvorbu výkresové a produktové dokumentace až po vizualizace. Důležité místo při optimalizaci návrhů hrají i výpočty metodou konečných prvků z řešení SOLIDWORKS Simulation. K podpoře obrábění pracovníci využívají hladce navazujícího řešení SolidCAM. A protože nezanedbatelnou částí navrhovaných sestav jsou kabelové svazky, které se prolínají s hydraulickými prvky, uvažuje společnost také o nasazení specializovaného produktu SOLIDWORKS Electrical – už z důvodu vyloučení možných kolizí při montáži.


„SolidWorks nás oslovil nejen velmi intuitivním ovládáním, ale také nástroji usnadňujícími práci s velkými sestavami. Ty u našich zařízení pro dobývací komplexy často dosahují stovky tisíc dílů. Zavedením komplexní správy dat jsme navíc docílili automatizace postupů napříč odděleními a minimálně 70% úspory času v této oblasti. Veškeré úkoly jsou oznamovány e-mailem a včas.“

– Vlastimil Kořínek, vedoucí útvaru strojní konstrukce, T Machinery


Při navrhování dobývacího kombajnu MB 300 Mono využili konstruktéři naplno předností 3D CAD systému SOLIWORKS. Obr.: T Machinery

Při navrhování dobývacího kombajnu MB 300 Mono využili konstruktéři naplno předností 3D CAD systému SOLIWORKS. Obr.: T Machinery

Konec chybám kvůli přepisování dat

Technická data byla zpočátku ukládána na síťových discích, aniž by se výrazněji řešila jejich správa. Po čase – s rostoucím množstvím informací a výkresů – však začalo přibývat problémů s jejich důvěryhodností a rychlou dohledatelností. Data si vzájemně přepisovali jak jednotliví pracovníci, tak konstrukční oddělení navzájem. Spolu se zavedením SOLIDWORKSu se tak vedení společnosti rozhodlo pro nasazení PDM systému pro správu dat. „Jak se konstrukční oddělení dále rozrůstala o nové zaměstnance a o další důležitá data, ukázalo se jako nevyhnutelné rozšířit PDM za hranice konstrukce. I v dalších odděleních společnosti, jejichž činnosti se vzájemně prolínaly, se totiž pracovníci potýkali s obdobnými problémy při správě dat,“ připomíná dřívější stav vedoucí útvaru strojní konstrukce Vlastimil Kořínek.

Dnes je v podniku nasazeno rovnou 50 licencí řešení SOLIDWORKS Enterprise PDM a veškerá dokumentace je snadno dohledatelná – navíc vždy v aktuální verzi. S on-line propojením datových karet SOLIDWORKSu do podnikového ERP systému byla také odstraněna řada monotónních činností, například vyplňování rohových razítek výkresů nebo převod pracovních verzí souborů na katalogová čísla. Vyplnění rohového razítka i přejmenování souborů se dnes provádí stiskem jednoho tlačítka.

prip01

Všechny díly jsou propojeny s podnikovými informačními systémy a plánováním zdrojů. Obr.: T Machinery

Zázemí dodavatele jako silný argument

„Výběr a nasazení CAD a PDM systému je vždy závažným rozhodnutím. Zásadním argumentem při volbě produktů od Dassault Systèmes proto byla intuitivnost ovládání, která umožnila rychlý přechod z 2D do 3D, a také výborná technická podpora společnosti SolidVision, našeho autorizovaného dodavatele,“ zmiňuje Vlastimil Kořínek. „Za nezbytné při koupi nových produktů považujeme také odborné zaškolení. Usnadňuje správné osvojení si nových technologií a zabraňuje vzniku návyků, které v důsledku mohou degradovat možnosti celého řešení.“ Školení u společnosti SolidVision absolvují konstruktéři pravidelně – i s ohledem na konkrétní zakázky. Aktuálně probíhají kurzy k řešení SOLIDWORKS Simulation a lineárním, statickým i dynamickým úlohám.

Dobře provázaný software šetří čas na práci

Pro konstruktéry společnosti T Machinery se každodenní práce s nástroji 3D CAD systému SOLIDWORKS už dávno stala spolehlivou rutinou, která jim umožňuje více se soustředit na tvůrčí práci při navrhování a vývoji. Pochvalují si zejména moderní přístup ke konstruování, snadné ovládání, podrobné analýzy metodou konečných prvků, přehlednou detekci kolizí snižující chybovost návrhů i zatraktivnění propagačních materiálů díky realistickým vizualizacím.

Nastavené pracovní postupy pro jednotlivé činnosti zefektivňuje centrální správa dat. Obr.: T Machinery

Nastavené pracovní postupy pro jednotlivé činnosti zefektivňuje centrální správa dat. Obr.: T Machinery

Kde výrazně pomáhá šetřit čas správa produktových dat s řešením SOLIDWORKS Enterprise PDM, upřesňuje Vlastimil Kořínek: „Prvořadé pro nás bylo zavedení správy dat do technické přípravy výroby. Postupně se ale podařilo propojit všechna technická oddělení až po obchod, nákup, servis, správu zakázek, řízení jakosti, distribuci dokumentace atd. Díky efektivnějšímu toku informací napříč společností jsme odstranili mnohé přežité postupy, nejrůznější oběžníky a podobně. Přes Enterprise PDM můžeme posílat poptávky od zákazníků napříč všemi odděleními, reklamovat normy spotřeby času z výroby, efektivně posílat změnová i odchylková řízení – nebo dokonce žádat o dovolenou.“

Nový dobývací kombajn se zrodil v SOLIDWORKSu

Pokročilé konstrukční nástroje se uplatnily také při vývoji dobývacího kombajnu MB 330 Mono s jedním hydraulicky otočným ramenem. Jde o elektro-hydraulický stroj pro dobývání zbytkových pilířů o celkovém příkonu 330 kW. Je vhodný pro krátké porubní stěny, má však široké uplatnění a lze jej využít také pro tzv. chodbicování. Na projektu pracovalo 6 strojních konstruktérů a 4 elektro konstruktéři, vlastní návrh (bez schvalovacího procesu a průvodní dokumentace) trval 4 měsíce. Kombajn dnes prochází testovací a schvalovací fází a postupně je představován novým zákazníkům.

Ukázka čelních a planetových převodů dobývacího kombajnu, který již prochází testováním a schvalováním. Obr.: T Machinery

Ukázka čelních a planetových převodů dobývacího kombajnu, který již prochází testováním a schvalováním. Obr.: T Machinery

„V dobývacím kombajnu se prolíná velké množství mechanických, hydraulických, ale také elektrických prvků. Jednotlivé celky neřeší jednotlivec, ale vznikají v rámci týmové práce. I proto je nutné důsledně řešit kolize. U tohoto projektu jsme zvlášť ocenili velkou přednost SOLIDWORKSu – efektivitu nástrojů pro zjednodušení a načítání velkých sestav,“ doplňuje Vlastimil Kořínek. „Velkým přínosem je také propojení Enterprise PDM s informačním systémem společnosti, které šetří spoustu času při tvorbě kusovníků, stejně jako u sdílení aktuálních verzí dokumentace v rámci pracovní skupiny. Změnová řízení, která mají velmi často rušivý vliv na výrobu, proběhla díky správě dat efektivně a bez zbytečných vícenákladů.“

V současné době probíhá testování a schvalování již vyrobeného kombajnu do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a také příprava marketingových podkladů pomocí nástroje SolidWorks PhotoView 360. I tato zakázka má velký potenciál otevřít společnosti T Machinery cestu k novým zákazníkům.


T Machinery a.s.

Společnost v roce 2003 navázala na více než 80letou tradici, kterou na jihu Moravy započalo mechanizované dobývání lignitu pro energetické potřeby koncernu Baťa v třicátých letech minulého století. T Machinery je dnes jediným výrobcem v České republice, který je schopen navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex, přičemž jeho produkce míří z 95 % na export. Společnost s 320 zaměstnanci se zaměřuje na spolupráci s partnery ze zemí střední a východní Evropy. Více informací: www.tmachinery.cz.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte