Tipy a triky pro SOLIDWORKS #6

V šestém díle tipů a triků si ukážeme, jak rychle a efektivně vytvářet vazby ve skicách, k čemu slouží při skicování klávesa A a jak snadno skicovat v rovině kolmé na vybranou entitu, aniž byste zakládali novou referenční rovinu.

Vazbení ve skicách

Ideální skica musí být plně určená a k tomu se používají vazby a kóty. Vazby lze do skici přidávat výběrem entit a dle geometrických podmínek je můžete přidávat prostřednictvím kontextového panelu nástrojů.

Typickým příkladem může být přímka, jenž má být vodorovná. Pokud přímku vyberete, v kontextovém panelu se zobrazí dostupné vazby – Vodorovná, Svislá a Pevná.

60-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Pokud vyberte vazbu Vodorovná

66-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

… automaticky se změní její orientace do vodorovné polohy k entitě vznikne symbol vazby Vodorovná.

61-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Klávesa A

Ve skice můžete velmi rychle a efektivně změnit postup tvorby kružnice, obdélníku, drážky, oblouku nebo přímky.

62-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Pokud vyberete ze záložky Skica nebo z Panelu zkratek (klávesa S) například příkaz Obdélník s počátkem v rohu a v rámci záměru návrhu si rozmyslíte, že chcete skicovat Obdélník s počátkem ve středu, stačí stisknout klávesu A a sledovat symboly příkazů u kurzoru myši. V dalších případech to tedy znamená, že stačí gestem myši vybrat příkaz pro skicování entity a tlačítkem A jednoduše změníte postup skicování entity.

V případě skicování přímek slouží klávesa A ke změně z přímky v oblouk a naopak. Pokud skicujete sérii přímek a oblouků, stačí měnit entity skicování tímto tlačítkem.

63-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

 

Skicování v rovině kolmé na vybranou entitu

Standardní způsob skicování v rovině kolmé na vybranou entitu probíhá tak, že si nejdříve založíte rovinu pomocí příkazu ze záložky SkicaReferenční geometrieRovina. V této rovině pak vytvoříte skicu a provedete skicování.

Rychlejší způsob – bez vytváření nové roviny – je následující: vyberte entitu, ke které má být kolmá nová rovina (1) a ze záložky Skica vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

64-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Ve FeatureManageru vyberte nově vytvořenou skicu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

65-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Proveďte skicování. Pokud skicu ukončíte (například pomocí klávesy D nebo dvojitým poklepáním do grafické plochy), ve FeatureManageru se automaticky vytvoří prvek Rovina1 a nově vytvořená skica Skica2.

67-SOLIDWORKS-tipy-a-triky-tips-and-tricks

Komentáře k článku (0)

Pozvánka

Reklama

Pozvánka