Tlakoměr #13: Segmenty

Segmenty slouží pro uchycení ručičky na ciferník tlakoměru. Modelování zvládnou i začátečníci.

První segment

Založte nový dokument Dílu. V Přední rovině založte náčrt a nakreslete uzavřený náčrt podle obrázku.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (1)

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte náčrt do vzdálenosti 35 mm.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (2)

Založte náčrt v Přední rovině, v levé horní části nakreslete další náčrt a zakótujte jej podle obrázku.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (3)

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte náčrt do vzdálenosti 17 mm.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (4)

Založte náčrt v Pravé rovině a nakreslete uvedenou skicu.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (5)

Vysuňte náčrt do vzdálenosti 13 mm.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (6)

Vyberte příkaz Zaoblit a zaoblete hrany poloměrem o velikosti 2 mm.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (7)

Vyberte znovu příkaz Zaoblit. Aktivujte parametr Tečné zaoblení a vyberte tři plochy podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (8)

Na čelní ploše založte náčrt a nakreslete kružnici o průměru 5 mm, která je soustředná se zaoblenou plochou. Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a odeberte díru.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (9)

Vyberte příkaz Zkosit a označte hranu podle obrázku. Zkosení je o velikosti 1,5 × 45 stupňů.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (10)

Vyberte příkaz Zaoblit. Nastavte zaoblení na hodnotu 0,5 mm a označte hrany podle obrázku. Dokončete příkaz.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (11)

Zkoste hrany otvoru velikostí 0,25 × 45 stupňů.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (12)

Model prvního segmentu je hotový. Přidejte modelu texturu oceli a zavřete dokument.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (13)

Druhý segment

Založte nový dokument Dílu. Založte v Přední rovině náčrt a nakreslete uvedenou skicu.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (14)

Příkazem Přidání vysunutím vysuňte náčrt do vzdálenosti 6 mm.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (15)

Vyberte příkaz Zaoblit a nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 2 mm. Označte všechny vnitřní hrany a dokončete příkaz Zaoblit.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (16)

Znovu vyberte příkaz Zaoblit a pomocí výběru ploch zaoblete poloměrem 0,5 mm všechny přechodové hrany.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (17)

Přechodové hrany děr zkoste příkazem Zkosit. Velikost zkosení nastavte na hodnotu 0,25 × 45 stupňů.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (18)

Model druhého segmentu je hotový. Přidejte modelu texturu oceli.

1-SolidWorks-barometer-tlakoměr-tutorial-návod-postup-náčrt-sestava (19)

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama