Tlakoměr #9: Ozubený hřeben

Ozubený hřeben přenáší moment z Bourdonovy trubice na ozubené kolo – a dále na stupnici tlakoměru. Pro účely animace postačí zjednodušené ozubení.

Založte nový dokument Dílu a v Přední rovině načrtněte uvedenou skicu. Dbejte na plné určení náčrt a na tečné závislosti mezi oblouky.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (1)

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte náčrt do vzdálenosti 5 mm.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (2)

Založte náčrt na čelní rovině vysunutého profilu ozubeného hřebene a v levé části načrtněte zjednodušený profil zubové mezery.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (3)

Odeberte zubovou mezeru příkazem Odebrat vysunutím.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (4)

Zaoblete hrany zubové mezery příkaz Zaoblit. Volte velikost poloměru 0,25 mm.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (5)

Vyberte příkaz Kruhové pole ze záložky Prvky a označte zubovou mezeru se zaoblením. Vyberte zaoblenou hranu pro určení osy a definujte 30 instancí s rozestupem 3 stupně. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (6)

Příkazem Zaoblit zaoblete hrany ozubeného hřebene velikostí 0,25 mm. Stačí označit plochu a dvě hrany, systém automaticky provede zaoblení na navazujících hranách.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (7)

Zkosením srazte vnitřní hrany otvorů velikostí 0,25 × 40 stupňů.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (8)

Model ozubeného hřebene je hotový a připravený pro vložení do sestavy tlakoměru.

1-solidworks-navod-tutorial-ozubeny-hreben (9)

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama