Klasické zobrazení

Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování konzole #1

    / 5. 8. 2020
                
7-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Chcete-li si osvojit základy 3D modelování a naučit se pokročilejší nastavení prvků Přidání vysunutím a Odebrání vysunutí, pak je pro vás vhodný tento cvičný příklad. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat součást sami. Pokud si nebudete vědět rady, inspirovat se můžete návodem krok za krokem.

Před tím, než začnete modelovat součást podle našeho návodu, podívejte se na zadání (výkres).

 

Postup modelování konzole

Založte si nový dokument Díl.

10-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Klávesovou zkratkou Ctrl + S zobrazte okno Uložit jako. V okně Uložit jako vyhledejte cestu C:\Mujsoliworks.cz\cviceni nebo si tuto podsložku vytvořte (1). Do pole Název souboru uveďte aktuální datum, například 20200805 a do pole Popis uveďte text CVIČENÍ SOLIDWORKS (2). Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

11-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

12-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Při první vytvořené skice se automaticky změní orientace izometrického pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Stiskněte klávesu S, kterou si zobrazíte Panel zkratek. Z něj vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

13-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Obdélník zkontrolujte vybraný typ obdélníku a výběr volby Ze středových bodů.

14-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Umístěte střed obdélníku do počátku (1).

15-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Tažením a kliknutím umístěte roh obdélníku (2).

16-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Tlačítkem Esc ukončete skicování obdélníku a horním gestem myši, stiskněte a držte pravé tlačítko a táhněte myší od sebe, vyberte příkaz Inteligentní kóta.

17-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vyberte pravou stranu obdélníku a vyneste kótu.

18-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

V okně Upravit změňte aktuální hodnotu na délku strany 100 mm. Dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem a ponechejte stále aktivní příkaz Inteligentní kóta. To poznáte tak, že se u kurzoru myši stále objevuje symbol kótování.

19-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vyberte horní stranu obdélníku, vyneste kótu a změňte hodnotu na 65 mm. Ukončete kótování tlačítkem Esc.

20-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Pravým gestem myši (stiskněte a držte pravé tlačítko a táhněte myší doprava) vyberte příkaz Kružnice.

21-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Levým tlačítkem umístěte střed kružnice přibližně v místě, jako je na obrázku.

22-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Tažením a kliknutím určete poloměr kružnice.

23-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Pokračujte ve skicování druhé kružnice, jejíž střed leží ve středu první kružnice. Tažení a kliknutím opět určete poloměr kružnice.

24-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a postupně zakótujte průměry kružnic 10 mm20 mm. Dále zakótujte polohu středu kružnic k horní a levé straně obdélníku: 13 mm14 mm.

25-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Skica je nyní připravena k tvorbě prostorového modelu. V tuto chvíli vysuneme všechny obrysy a kružnice následně použijeme pro vysunutí mezikruží a odebrání díry.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

26-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • zadejte vzdálenost vysunutí 15 mm,
  • vyberte všechny obrysy.

27-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (3) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte