Klasické zobrazení

Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování konzole #2

    / 6. 8. 2020
             
7-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Chcete-li si osvojit základy 3D modelování a naučit se pokročilejší nastavení prvků Přidání vysunutím a Odebrání vysunutí, pak je pro vás vhodný tento cvičný příklad. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat součást sami. Pokud si nebudete vědět rady, inspirovat se můžete návodem krok za krokem.

Otevřete si model 20200805.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidání vysunutím1 (1), vyberte skicu Skica1 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidat vysunutím (3).

28-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte možnost Povrch/plocha/rovina (1),
 • označte horní plochu modelu (2),
 • v poli Směr č. 1 ponechejte výchozí nastavení → naslepo (3),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 3 mm (4),
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy kružnic (5).

29-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica1 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

30-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Skrz vše,
 • zkontrolujte náhled a podle směru odebrání použijte tlačítko Opačný směr tak, aby odebrání směřovalo do modelu,
 • do pole Vybrané obrysy vyberte kružnice.

31-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Nyní prvky Přidat vysunutím2Odebrat vysunutím1 ozdrcadlíme podle roviny Pravá. V záložce Prvky klikněte na malou černou šipku pod příkaz Lineární pole a z nabídky vyberte příkaz Zrcadlit.

32-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Zrcadlení:

 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (1), kterou rozbalíte FeatureManager,
 • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte z FeatureManageru rovinu Pravá (2),
 • do pole Prvky k zrcadlení vyberte prvky Přidat vysunutím2Odebrat vysunutím1 (3).

33-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

V dalším kroku ozrcadlíme prvky Přidat vysunutím2, Odebrat vysunutím1Zrcadlit1 podle roviny Přední. Nyní si ukážeme, že lze pro některé prvky použít tzv. předvýběr. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte rovinu Přední (1) prvky Přidat vysunutím2, Odebrat vysunutím1Zrcadlit1 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit (3).

34-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte vybrané prvky v PropertyManageru, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

35-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Založte si novou skicu v rovině Horní. Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

36-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Pokud založíte druhou a další skicu, orientace pohledu se nezmění automaticky do pohledu kolmého na rovinu skici, tak jako tomu bylo při vytvoření první skici. V orientaci pohledu kolmém na rovinu skici se skica vytváří nejlépe a změnu orientace pohledu musíte udělat sami. Vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

37-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Stiskněte klávesu S, kterou si zobrazíte Panel zkratek a vyberte z něj příkaz Kružnice.

38-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Nakreslete vlevo od modelu tři soustředné kružnice.

39-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Před tím, než kružnice zakótujete, přidejte vazbu Vodorovná mezi střed a počátek. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed kružnice (1), počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

40-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Horním gestem myši, z Panelu zkratek nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměry kružnic: 20 mm, 30 mm40 mm. Zakótujte vzdálenost 35 mm od středu kružnice k levé obrysové hraně modelu.

41-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

42-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte možnost Odsazení (1),
 • nastavte vzdálenost odsazení 35 mm (2),
 • v poli Směr č. 1 ponechejte výchozí nastavení → naslepo (3),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 23 mm (4),
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy kružnic (5).

43-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím3, vyberte skicu Skica2 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

44-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte možnost Povrch/plocha/rovina (1),
 • vyberte plochu označenou červenou šipkou (2),
 • v poli Směr č. 1 ponechejte výchozí nastavení → naslepo (3),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 4 mm (4),
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy kružnic (5).

45-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S). Pokračujte v modelování podle třetí dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (4) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte