Klasické zobrazení

Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování potrubí #2

    / 26. 2. 2020
                
92-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Pro začínající uživatele SOLIDWORKSu jsme připravili jednodušší zadání modelu potrubí. Naučíte se  základy skicování, vytváření vazeb, kótování a vytváření pokročilejších entit. Podívejte se na zadání a zkuste si vymodelovat potrubí sami. Pokud si nebudete vědět rady, můžete postupovat podle našeho návodu krok za krokem.

Ze složky C:\Mujsolidworks.cz\potrubi si otevřete díl 20200220.SLDPRT a pokračujte v modelování.

V další fází konstruování potrubí budeme pokračovat v tvorbě skici, která bude profilem pro tažení potrubí po trajektorii, kterou již máme hotovou → Skica1.

Pro výběr roviny pro novou skicu Skica2 použijeme jednu z referenčních rovin a to rovinu Pravá. Vyberte ve FeatureManageru rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

18-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Tip: Všimněte si, že se rovina zvýrazní v grafické ploše a prochází počátkem souřadného systému.

Po vytvoření druhé a další skici v souboru SOLIDWORKSu se automaticky nenatočí do pohledu kolmého na rovinu skici. Klikněte ve FeatureManageru pravým tlačítkem na skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se natočí do pohledu kolmého na rovinu skici.

 19-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

20-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Levým tlačítkem umístěte střed kružnice do počátku souřadného systému (1; vazba Sjednocená ve žlutém poli) a tažením a druhým kliknutím (2) definujte libovolný poloměr kružnice.

21-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta, vyberte kružnici, umístěte polohu kóty a v dialogovém okně Upravit zadejte průměr kružnice 25 mm.

22-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Poklepáním do grafické plochy nebo prostřednictvím klávesy D ukončete skicu Skica2.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání tažením po křivce.

23-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

PropertyManageru Táhnout po křivce:

  • do pole Profil vyberte skicu s kružnicí → Skica2 (1),
  • do pole Trajektorie vyberte skicu Skica1 (2),
  • vyberte možnost Tenkostěnný prvek (3),
  • vyberte možnost Jednosměrně (4),
  • zadejte tloušťku 5 mm (5).

24-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Zkontrolujte náhled, dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte si dokument (Ctrl + S).

Přistoupíme k modelování k osazení se čtvercovým průřezem. Vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte možnost Načrtnout skicu.

25-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Klikněte ve FeatureManageru pravým tlačítkem na skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se natočí do pohledu kolmého na rovinu skici.

26-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Stiskněte klávesu S, kterou si zobrazíte Panel zkratek. Klikněte na malou černou šipku vedle příkazu Obdélník… a vyberte z menu příkaz 3 bodový obdélník ze středu.

27-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Levým tlačítkem umístěte střed obdélníku do počátku souřadného systému (1).

32-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Táhněte kurzorem směrem vpravo dolů a umístěte první vrchol obdélníku (2).

33-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Umístěte druhý vrchol obdélníku (3).

34-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa.

31-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Umístěte počátek osy do počátku souřadného systému (1).

35-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Druhým kliknutím umístěte koncový bod osy vpravo od počátku souřadného systému tak (2), aby se automaticky vytvořila vazba Vodorovná (symbol vazby ve žlutém poli).

36-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta. Vyberte vodorovnou osu (1), úhlopříčku obdélníku (2) a třetím kliknutím vytvořte úhlovou kótu (3).

37-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Zadejte úhel 67,5 °. Ukončete režim kótování klávesou Esc.

38-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Jelikož má osazení čtvercový průřez, nemusíme kótovat obě strany obdélníku. Vytvoříme mezi stranami vazbu Stejná a zakótujeme pouze jednu stranu. Vazba Stejná zaručí, že budou všechny strany stejně dlouhé i při každé případné změně délky strany.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte jednu stranu obdélníku (1), druhou stranu obdélníku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3).

39-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta, vyberte stranu obdélníku (1), umístěte polohu kóty (2)…

40-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

… a v dialogovém okně Upravit zadejte délku přímky 57,5 mm.

41-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Vzhledem k tomu, že chceme vysunout čtvercový průřez a ponechat průchozí otvor potrubí, vysuneme pouze požadovaný obrys, tedy čtverec bez kružnice. Vyberte obrysovou hranu vnitřního otvoru taženého profilu (1) a ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

42-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Pootočte si modelem tak, abyste mohli sledovat vzdálenost vysunutí. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

43-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • ponechejte výchozí výběr Naslepo,
  • zadejte vzdálenost vysunutí 10 mm.

44-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument klávesovou zkratkou Ctrl + S.

Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (3) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 1 )
  • Profile photo of radecek.ik radecek.ik píše: 27. 2. 2020 (7:49)  ǀ  Odpovědět

    V prvku Táhnout po křivce lze vybrat Kruhový profil. Odpadne tím vytvoření skici s kružnicí.

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte