Učíme se SOLIDWORKS: Přidání spojením profilů a ohýbání #2

Ve druhé části návodu si ukážeme postup modelování sklenice. Začneme tvorbou základního tvaru těla, které bude sloužit pro využití prvku Přidání spojením profilů.

Než přistoupíte k modelování, podívejte se na zadání (výkres).

Vytvořte si nový dokument Díl SOLIDWORKS.

7-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Uložte si soubor do složky C:\Mujsolidworks.cz\sklenice (1). Název soboru zvolte například podle aktuálního data 20200519.SLDPRT a do pole Popis uveďte text SKLENICE (2). Dokončete uložení tlačítkem Uložit (3).

8-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

9-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Pravým gestem myši – stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte doprava – vyberte příkaz Kružnice.

10-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Tip: Příkaz Kružnice naleznete i v CommandManageru na záložce Skica nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

11-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Začněte kreslit kružnice, jejíž střed umístěte do počátku.

12-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Tažením a druhým kliknutím určete průměr kružnice.

13-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Horním gestem myši – stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte nahoru – vyberte příkaz Inteligentní kóta.

14-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Vyberte kružnici, táhněte myši a kliknutím umístěte polohu kóta. V okně Upravit zadejte průměr kružnice 76 mm a dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem.

15-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

16-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

PropertyManageru Přidání vysunutím:

  • zkontrolujte výchozí nastavení Naslepo,
  • zadejte vzdálenost vysunutí 25 mm.

17-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Nyní vytvoříme pomocnou rovinu. Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

18-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

PropertyManageru Rovina:

  • vyberte horní plochu válce,
  • do pole Vzdálenost zadejte vzdálenost odsazení 75 mm.

19-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vyberte rovinu Rovina1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

20-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Orientace první vytvořené skici v dokumentu SOLIDWORKS se automaticky změní do pohledu kolmého na rovinu skici (výchozí nastavení SOLIDWORKSu). U každé další vytvořené skici je nutné změnit orientaci do pohledu kolmého na rovinu skici ručně. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

21-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Ze záložky Skica vyberte příkaz Mnohoúhelník.

22-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

PropertyManageru Mnohoúhelník nastavte v poli počet stran hodnotu 8.

23-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Umístěte střed osmiúhelníku do počátku a…

24-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

… druhým kliknutím umístěte libovolně vrchol osmiúhelníku.

25-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Pro přesné určení geometrie osmiúhelníku použijeme vazby. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte některou z přímek osmiúhelníku (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

26-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte horní vodorovnou přímku a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná.

27-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Klávesovou zkratkou Ctrl + 7 změňte orientaci do pohledu Izometrického.

28-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Ukončete skicu tlačítkem v pravém horním rohu grafické plochy nebo můžete použít klávesu D a tlačítko OK, kterým ukončíte skicu.

29-Mujsolidworks-sklenice-postup-tutorial-navod-ucime-se-solidworks-loft-pridani-spojenim-profilu-ohybani

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)