Učíme se SOLIDWORKS: Základy modelování #2

Ve druhém dílu modelování cvičného příkladu si ukážeme postup skicování a využití sdílené skici. Tento princip se v praxi velmi často používá a prostřednictvím sdílené skici lze vytvořit libovolný počet prvků. Podívejte se na postup skicování a modelování krok za krokem.

Před začátkem tvorby modelu se podívejte na zadání (výkres).

Vytvořte si nový dokument Díl.

10-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Klávesovou zkratkou Ctrl + S vyvolejte okno Uložit jako. Do složky C:\Mujsolidworks.cz\cviceni (1) uložte soubor pod názvem 20200610.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte text CVIČENÍ. Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit.

11-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

12-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Stiskněte tlačítko S, kterým vyvoláte Panel zkratek a vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

13-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Umístěte kurzor do počátku tak, aby by se zobrazil symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli. Levým tlačítkem potvrďte umístění středu obdélníku.

14-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Tažením a kliknutím umístěte roh obdélníku.

15-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši, stiskněte v grafické ploše pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru, vyberte příkaz Inteligentní kóta.

16-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Vyberte horní vodorovnou stranu obdélníku…

17-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

… a levým kliknutím umístěte kótu.

18-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

V okně Upravit změňte hodnotu kóta na 20 mm a potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

19-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

U kurzoru myši je stále symbol kóty, tzn., že můžete dále kótovat, aniž byste museli příkaz vybrat znovu. Opakujte postup kótování pro kótu 90 mm, která určuje výšku obdélníku. Uložte si dokument (Ctrl + C).

20-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši, stiskněte v grafické ploše pravé tlačítko a táhněte směrem doleva, vyberte příkaz Přímka.

21-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Umístěte kurzor do středu horní strany obdélníku tak, aby se zobrazila vazba Středový bod ve žlutém poli. Levým tlačítkem potvrďte počáteční bod přímky.

22-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování přímky a umístěte koncový bod přímky do středového bodu spodní strany obdélníku. Sledujte opět vazby ve žlutém poli (vazby Středový bod a Svislá).

23-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte vizuálně stav skici a ve spodní liště vpravo se můžete přesvědčit, že je skica plně určená.

24-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Přímka. Umístěte počáteční bod přímky do pravého rohu obdélníku.

25-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Pokračujte skicováním vodorovné přímky tak, aby se vytvořila vazba Vodorovná (musí být ve žlutém poli). Koncový bod umístěte v libovolné vzdálenosti.

26-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu A, které změníte skicování přímky v oblouk. Naskicujte oblouk tak, aby koncový bod oblouku ležel svisle pod počátečním bodem (oblouk s úhlem 180°).

27-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování vodorovné přímky a její koncový bod umístěte na svislou stranu obdélníku. Opět sledujte pečlivě vytváření vazeb (Sjednocená, Vodorovná a Tečná). Uložte si dokument (Ctrl + C).

28-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Skicu zakótujeme. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a vyberte oblouk. Umístěte kótu a zadejte poloměr oblouku 20 mm.

29-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Pokračujte v kótování. Vyberte pravou svislou stranu obdélníku,…

31-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

… vyberte střed oblouku a…

32-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

… umístěte vodorovnou kótu s hodnotou 35 mm.

33-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

34-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Umístěte střed kružnice do středu oblouku.

35-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Tažením a kliknutím určete průměr kružnice.

36-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Příkazem Inteligentní kóta zakótujte průměr kružnice 20 mm.

37-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Počátek přímky umístěte do pravého spodního rohu obdélníku.

38-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Koncový bod přímky umístěte na oblouk tak, aby se vytvořily vazby Sjednocená a Tečná.

39-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Skica je plně určená a připravená k tvorbě prvků.

40-SolidWorks-MujSolidWorks-cviceni-exercises-beginner-ucime-se-postup-tutorial-navod

Uložte si dokument (Ctrl + C). Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu krok za krokem.

Komentáře k článku (0)