Klasické zobrazení

Vkládání modelu do knihovny prvků

    / 20. 10. 2014
             
25-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Používáte-li verzi SolidWorksu, která neobsahuje Toolbox, můžete si vytvořit vlastní knihovnu prvků. Zásobu dílů z knihovny prvků pak můžete kdykoli vložit do sestavy. Jak vytvořit prvek knihovny si předvedeme na modelu šroubu.

Založte nový Díl dokumentu.

1-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

V Přední rovině vytvořte náčrt.

2-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nakreslete obdélník, jehož levý dolní roh leží v počátku souřadného systému. Tento krok je velice důležitý, jelikož umožní zpětnou úpravu velikosti dříku a závitu šroubu bez poškození modelu.

3-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Přidání rotací ze záložky Prvky.

4-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Zkontrolujte parametry rotace a dokončete příkaz.

5-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Založte novou rovinu na levé straně dříku nebo v Pravé rovině, která na této ploše leží.

6-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nakreslete kružnici o průměru 14,6 milimetru.

7-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte kružnici do vzdálenosti 0,4 milimetru.

8-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Na vysunuté části modelu založte nový náčrt.

9-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nakreslete šestihran tak, aby byl roh ležel svisle od počátku souřadného systému. Zakótujte šířku 16 mm podle obrázku.

10-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte horní roh šestiúhelníku a počátek souřadného systému a přidejte vazbu Svislá. Náčrt se pomocí vazby stane plně určeným (zčerná).

11-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte šestihran do vzdálenosti 6 milimetrů.

12-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Na hlavě šroubu založte novou skicu.

13-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nakreslete kružnici.

14-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte kružnici a jednu obrysovou hranu šestiúhelníku. Přidejte vazbu Tečná.

15-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím ze záložky Prvky.

16-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Povolte parametr Odebrat opačnou stranu a aktivujte odebrání pod úkosem. Velikost zkosení nastavte 60 stupňů. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

17-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Zkosit.

18-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nastavte parametry zkosení jeden milimetr pod úhlem 45 stupňů a označte hranu na válcovém povrchu dříku šroubu.

19-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Vyberte příkaz Kosmetický závit ze záložky Popisy umístěnou v kartě Vložit.

20-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Označte hranu dříku šroubu a nastavte parametry metrického závitu o velikosti M10. Závit není až k hlavě, proto zvolte parametr Naslepo a nastavte délku závitu 32 milimetrů.

21-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Změnu kosmetického závitu můžete provést stejně jako u každého prvku. Prvek závitu naleznete ve stromové historii u prvku, k němuž se závit vztahuje.

22-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Nyní si ukážeme, jak zobrazit texturu závitu. Otevřete si záložku Možnosti dokumentu.

23-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Ve druhé záložce Vlastnosti dokumentu si zobrazte parametry Detailování a povolte možnost Stínované kosmetické závity. Potvrďte změny tlačítkem OK.

24-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Na šroubu je nyní znázorněna textura závitu.

25-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

V pravé části modelovacího prostředí si zobrazte Knihovnu prvků. Stiskněte špendlík v pravém horním rohu, čímž připevníte menu. V záložce SolidWorks si vytvořte novou složku Šrouby. Přetáhněte ze stromové historie díl do prostoru pod šedou linku v knihovně prvků.

26-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Přejmenujte soubor dle skutečných rozměrů a uložte díl.

27-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Tímto způsobem si můžete vytvořit zásobu normalizovaných i originálních dílů, které postupně uložíte do knihovny prvků.

28-mujsolidworks-konstrukter-sroub-tutorial-navod

Líbil se vám tento článek?
ANO (5) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte