Využijte křivky řízené rovnicí při navrhování pružné podložky

Modely, jejichž tvar je definován křivkou řízenou parametrickou rovnicí, se navrhují pomocí speciální funkce. Vyzkoušejte si ji na modelu pružné podložky.

Založte nový dokument dílu a vytvořte 3D náčrt.

1-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

V záložce Skica vyberte z roletového menu příkazu Splajn funkci Křivka řízená rovnicí.

2-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

PropertyManageru se zobrazilo pole pro definici rovnice parametrické křivky.

3-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Abychom vymodelovali pružnou podložku, musíme vykreslit dvě křivky tvořící vnitřní a vnější tvar elementu pružiny.

Nejdříve určíme parametry t1 a t2. Jelikož chceme vymodelovat element pružné podložky, který je symetrický a lze jej zrcadlit, stačí, aby se vykreslila pouze polovina křivky. Parametru t1 definujte hodnotou 0 a k parametru t2 zapište hodnotu π. Pozor! V SOLIDWORKSu musíte symbol π zapsat slovem „pi“.

Pozn.: Pokud bychom chtěli vykreslit celou kružnici, definovali bychom hodnoty t1 = 0 a t2 = 2 × π (zápis v SOLIDWORKSu: „2*pi“).

Nyní definujeme hodnoty udávající poloměr a vlnovitý tvar křivky. Poloměr je definován podle souřadného systému parametrickými rovnicemi xt a zt. Rovnice yt udává výšku a tvar křivky ve vertikálním směru. Jestliže dosadíme do tabulky hodnoty xt = cos (t), zt = sin (t) a yt = 0 získáme standardní oblouk o poloměru 1 mm.

Pozn.: Volba jednotek souvisí s nastavením uživatelského prostředí. Chceme-li definovat poloměr větší než 1 mm, musíme rovnice vynásobit koeficientem.

Pro náš případ vypadá zápis takto: xt = 5*cos(t), zt = 5*sin(t) a yt = 0. Po zápisu rovnice se vykreslí oblouk o poloměru 5 mm.

Jestliže chceme vytvořit vlnovitou křivku s definovanou výškou, musíme správně určit parametrickou rovnici yt. Počet vln určíme tak, že v rovnici vynásobíme proměnnou t koeficientem. Výšku křivky opět omezíme tím, že celou rovnici vynásobíme. Zápis v SOLIDWORKSu pro parametrickou rovnici yt, která vykreslí křivku s pěti vlnami o výšce 0,5 mm, vypadá následovně: yt = 0.5*cos(5*t).

4-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Stejným způsobem definujte vnější křivku o poloměru 7 mm.

5-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

V záložce Plochy vyberte příkaz Povrch spojený z profilů. Označte obě křivky a dokončete příkaz.

7-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Vyberte příkaz Přidání tloušťky ze záložky Plochy.

8-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Přidejte ploše symetricky tloušťku o velikosti 0,15 mm.

9-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Příkazem Zrcadlit zrcadlete tělo modelu.

10-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Ze záložky Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina. Vyberte z FeatureManageru Horní rovinu a vytvořte odvozenou rovinu ve vzdálenosti 0,575 mm.

12-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Funkcí Zrcadlit zrcadlete celý model.

13-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Lineární pole použijte pro kopírování dvou elementů pružiny. Rozteč zvolte 2 mm a počet instancí určete dle vlastního uvážení.

14-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Model pružné podložky je hotový.

17-pruzna-podlozka-navod-tutorial-SolidWorks

Komentáře k článku (0)

Pozvánka

Reklama

Pozvánka