Pozvánka: Nástroje počítačové simulace při návrhu výrobku

Moderní vývojové nástroje pomáhají již během návrhu efektivně odhalit slabá místa výrobku, zkontrolovat jeho fungování v extrémních situacích, zefektivnit výrobu. Seznamte se během webináře s konkrétním příkladem moderního řešení tradičních problémů.

Využití počítačových simulací ve fázi návrhu výrobku pomáhá celkovému snížení nákladů a urychlení uvedení produktu na trh. Výhodou je i při modernizacích a inovaci, které také výrazně zjednodušuje. Počítačové simulace jsou běžně používány v mnoha oblastech lidské činnosti. S velkou pravděpodobností i Vy používáte v běžném životě produkty, které byly navrženy a zdokonaleny pomocí počítačových simulací.

Široká škála nástrojů pro počítačové simulace je k dispozici i pro uživatele CAD systému SOLIDWORKS, kteří díky nim mohou zvýšit hodnotu svých 3D modelů a přínosy počítačového navrhování. S aktuálními možnostmi využití výpočetních nástrojů aplikací SOLIDWORKS, SIMULIA a dalších nástrojů z nabídky DASSAULT SYSTEMES, se můžete blíže seznámit díky webináři Moderní metody návrhu a konstruování: Nástroje pro počítačovou simulaci. Během tohoto webináře uvidíte konkrétní příklad moderního řešení tradičních problémů i možnosti týmové spolupráce nad návrhy v prostředí 3DEXPERIENCE.

Přednášet v českém jazyce budou Milan Příhoda a Miloš Hrazdíra, Industry Process Consultant, DASSAULT SYSTEMES, v závěru webináře bude možné pokládat dotazy.

Webinář proběhne on-line 18. října od 10 hodin. Registrovat se můžete pomocí elektronického formuláře.

Pokud vás obsah webináře zaujal, a víte, že se v uvedeném termínu nebudete moci zúčastnit, přesto se zaregistrujte. Po odvysílání webináře automaticky obdržíte e-mail s odkazem na záznam a použité materiály.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama