Model Mania 2024: Postup modelování #3

Úkolem v soutěži Model Mania 2024 na uživatelském setkání 3DEXPERIENCE WORLD 2024 bylo vymodelovat součást podle zadaného výkresu. Pokud si chcete vyzkoušet, jak jste zdatní v modelování a konstruování v SOLIDWORKSu, vyzkoušejte si sami vymodelovat zadanou součást. Pokud si nebudete vědět rady, můžete postupovat podle našeho návodu krok za krokem.

Postup modelování #3

Otevřete si rozpracovaný model z předchozího dílu Postupo modelování #2 a pokračujte v konstruování.

 

Modelování žebra

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední rovina (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu Přední rovina. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica4 (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k (2).

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

Počáteční bod přímky umístěte na vodorovnou obrysovou hranu modelu (1). U kurzoru myši je symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli, proto se tato vazba vytvoří automaticky.

Pokračujte ve skicování přímky a koncový bod umístěte na siluetní hranu válcové plochy (2). Opět se vazba Sjednocená musí vytvořit automaticky. Pokud byste měli problém s výběrem siluetní hrany, můžete vazbu Sjednocená přidat ručně. S klávesou Ctrl vyberte koncový bod přímky, hranu a vyberte vazbu Sjednocená z kontextového panelu nástrojů.

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta

… a zakótujte:

 • vzdálenost 5 mm počátečního bodu přímky od levé svislé obrysové hrany,
 • vzdálenost 15 mm koncového bodu přímky od vodorovné obrysové hrany.

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Žebro.

PropertyManageru Žebro:

 • v poli Parametry zkontrolujte, zda je vybrané tlačítko Obě strany (1),
 • do pole Tloušťka žebra zadejte hodnotu 4 mm (2),
 • podle náhledu zkontrolujte směr šedé šipky, která musí směřovat do materiálu; v opačném případě použijte volbu Obrátit stranu materiálu (3).

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru Žebro.

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokumentu (Ctrl + S).

 

Zaoblení

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

PropertyManageru Zaoblit:

 • změňte poloměr zaoblení na 8 mm (1),
 • v grafické ploše vyberte rohy obdélníkové základny (2).

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru Zaoblit.

Zkontrolujte vizuálně model se zaoblenými rohy.

Klávesou Enter opakujte poslední vybraný příkaz Zaoblit.

PropertyManageru Zaoblit:

 • změňte poloměr zaoblení na 2 mm (1),
 • v grafické ploše vyberte plochu a hranu podle červených šipek (2).

SOLIDWORKS automaticky vybere tečně navazující hrany. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru Zaoblit.

Klávesou Enter opakujte poslední vybraný příkaz Zaoblit.

PropertyManageru Zaoblit:

 • zkontrolujte poloměr zaoblení 2 mm (1),
 • v grafické ploše vyberte plochy podle červených šipek (2).

SOLIDWORKS automaticky vybere tečně navazující hrany. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru Zaoblit.

Vizuálně zkontrolujte model se zaoblenými hranami. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Přidání materiálu

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na položku Materiál a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit materiál.

V okně Materiál:

 • zadejte do vyhledávače prvních pár písmem pro vyhledání materiálu Obyčejná uhlíková ocel → vyhledejte oby (1),
 • vyberte materiál Obyčejná uhlíková ocel (2),
 • po výběru si můžete všimnout, že se v pravé části zobrazí vlastnosti matriálu a další charakteristické záložky pro vybraný materiál,
 • přidejte materiál tlačítkem Použít a zavřete okno Materiál tlačítkem Zavřít (3).

Po přidání materiálu se změní textura modelu. Pro vybraný materiál je charakteristický šedivý odstín, který můžete zkontrolovat vizuálně. Zároveň můžete na obrázku zkontrolovat historii modelování pomocí FeatureManageru a v něm uvedený přehled položek.

 

Kontrola fyzikálních vlastností

Jednou z možností, jak ověřit správnost modelování, je porovnání fyzikálních vlastností. Jedná se zejména o hmotnost, která je dána objemem materiálu. Dále můžete porovnat polohu těžiště.

Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Fyzikální vlastnosti.

Porovnejte vaše fyzikální vlastnosti s vlastnostmi modelovaného dílu v tomto návodu. Pokud jste postupovali správně, uvedené informace musí být totožné.

Zavřete okno Fyzikální vlastnosti a uložte si dokument (Ctrl + C).

Pokračujte v úpravách podle zadání druhé fáze modelování (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama