Klasické zobrazení

Učebnice SOLIDWORKS – podklady

Dle níže uvedených postupů si můžete stáhnout podklady k příkladům a cvičením, které jsou popisovány v Učebnici SOLIDWORKS.

Instrukce ke stažení souborů k příkladům a cvičením

Zadání většiny příkladů a cvičení vychází z připravených dokumentů, které obsahují předpřipravené skici, prvky i celé modely. Bez nich často není možné návody a postupy v učebnici používat. K dispozici jsou navíc i řešení příkladů a cvičení, případně výkresy ve formátu PDF.

Podklady ke studiu si můžete stáhnout jednotlivě po kapitolách nebo jako celou učebnici:

a) Podklady k jednotlivým kapitolám

 • 0-sablony.ZIP (Šablony SolidWorksu),
 • 3.ZIP (Základy skicování),
 • 4.ZIP (Základy modelování),
 • 5.ZIP (Referenční geometrie a křivky),
 • 6.ZIP (Pokročilé skicování),
 • 7.ZIP (Pokročilé metody modelování),
 • 8.ZIP (Základy tvorby sestav),
 • 9.ZIP (Pokročilá práce se sestavami),
 • 10.ZIP (Výkresová dokumentace),
 • 11.ZIP (Pokročilá správa s dokumenty),
 • 12.ZIP (Plechové díly),
 • 13.ZIP (Svařované konstrukce),
 • 14.ZIP (Práce s plochami),
 • 15.ZIP (Pevnostní výpočty a simulace).

b)  Podklady k celé učebnici

 • ucebnice.ZIP (složka obsahuje zadání a řešení příkladů a cvičení všech kapitol – obsahuje složky 3.ZIP15.ZIP včetně šablon SolidWorksu ve složce 0-sablony.ZIP).

Každá rozbalená složka obsahuje podsložky, jejichž názvy jsou totožné s čísly příkladů a kapitol. Komprimované složky doporučujeme stáhnout a rozbalit do složky Mujsolidworks, kterou si vytvořte na pevném disku, nebo na ploše. Například cesta k souborům k Příkladu 4.2 může po rozbalení 4.zip vypadat třeba takto: C:\Mujsolidworks\4\4-2\.

Instrukce ke stažení šablon

Před začátkem práce s učebnicí si stáhněte také šablony dílu, sestavy a výkresu, formátů listů výkresu a šablony kusovníku a tabulek. Usnadní vám práci s řešením příkladů a cvičných úloh.

Komprimovaná složka 0-sablony.ZIP obsahuje potřebné šablony v podsložkách:

 • 1-Šablony dokumentů,
 • 2-Formáty výkresů,
 • 3-Kusovníky a tabulky.

Šablony musíte rozbalit a umístit do správných cílových složek:

 • Cesty k cílovým složkám pro umístění šablon se mohou lišit podle toho, jakou verzi SolidWorksu používáte (v názvech složek dále nahraďte 20xx správným číslem verze, kterou používáte).
 • Obdobně se může lišit i název složky, ve které máte SolidWorks nainstalován.
 • Šablony dílu, sestavy, výkresu a formáty listů výkresu se kopírují do složky C:\ProgramData\, která je při standardním nastavení operačního systému Windows skrytá. Pro otevření cílové složky přepište do adresního řádku v Průzkumníku Windows celé cesty uvedené níže, nebo je jednoduše překopírujte. Složku C:\ProgramData zobrazíte také prostřednictvím příkazového řádku v nabídce Start, do kterého napíšete text %programdata%.

Umístění šablon dílu, sestavy a výkresu

Ze složky 1-Šablony dokumentů zkopírujte následující soubory do cílové složky C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\templates a nahraďte jimi existující (výchozí) šablony SOLIDWORKSu:

 • Díl.prtdot,
 • Sestava.asmdot,
 • Výkres.drwdot.

Umístění šablon formátů výkresů

Do cílové složky C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\lang\czech\sheetformat zkopírujte ze složky 2-Formáty výkresů tyto soubory:

 • a0 – Mujsolidworks.slddrt,
 • a1 – Mujsolidworks.slddrt,
 • a2 – Mujsolidworks.slddrt,
 • a3 – Mujsolidworks.slddrt,
 • a4 – Mujsolidworks.slddrt.

Umístění šablon kusovníku a tabulek

Tyto šablony jsou umístěny v instalační složce SolidWorksu. Pokud jste SolidWorksu nainstalovali do jiné složky než výchozí, pak je nutné podle toho následující cestu patřičně upravit. Do složky C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\czech zkopírujte ze složky 3-Kusovníky a tabulky tyto soubory:

 • Kusovník Mujsolidworks.sldbomtbt,
 • Tabulka přířezů Plechy Mujsolidworks.sldwldtbt,
 • Tabulka přířezů Svařence Mujsolidworks.sldwldtbt,
 • sheetformats.txt.