Podklady k Učebnici SOLIDWORKS

Zadání většiny příkladů a cvičení vychází z připravených dokumentů, které obsahují přichystané skici, prvky i celé modely, výkresy, data pro import, PDF soubory či soubory s řešením a další podklady. Bez nich často není možné návody a postupy v učebnici používat. Zároveň všechny příklady a cvičení předpokládají použití upravených šablon SOLIDWORKS.

INSTRUKCE KE STAŽENÍ A ULOŽENÍ PODKLADŮ
Stáhněte si balíček ucebnice.zip obsahující kompletní podklady, tedy soubory ke všem příkladům a cvičením ze všech kapitol a také upravené Mujsolidworks šablony.

Stáhnout kompletní podklady (ucebnice.zip)

Komprimovaný ZIP balíček doporučujeme stáhnout a rozbalit do složky Mujsolidworks, kterou si vytvořte na pevném disku, nebo na ploše systému Windows. Rozbalením balíčku vzniknou složky, jejichž názvy jsou totožné s čísly kapitol a které dále obsahují podsložky odpovídající číslům příkladů. Například cesta k souborům Příkladu 4.2 může po rozbalení balíčku vypadat třeba takto: C:\Mujsolidworks\4\4-2\.

Podklady ke studiu si můžete stáhnout i po jednotlivých kapitolách.

Pro majitele předchozího vydání učebnice (2017) jsou k dispozici ke stažení podklady ve verzi 2016.

INSTRUKCE K ULOŽENÍ ŠABLON
Po rozbalení balíčku ucebnice.zip vznikne také složka 0-sablony. Ta v jednotlivých podsložkách obsahuje šablony dílu, sestavy a výkresu, formáty listů a šablony kusovníku a tabulek přířezů.

slozky-sablon

Tyto podsložky je nutné nakopírovat do správných cílových složek. Cesty k nim se mohou lišit podle toho, jakou verzi SOLIDWORKS používáte, a proto v názvech složek níže nahraďte 20xx správným číslem verze, kterou používáte. Obdobně se může lišit i název instalační složky SOLIDWORKS.

1. Umístění šablon dílu, sestavy a výkresu
Do cílové složky C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\templates zkopírujte následující soubory ze složky 1-Šablony dokumentů a nahraďte jimi existující šablony:

 • Díl.prtdot
 • Sestava.asmdot
 • Výkres.drwdot
UPOZORNĚNÍ  Složka C:\ProgramData je při standardním nastavení systému Windows skrytá. Pro její otevření proto do adresního řádku v Průzkumníku Windows buď překopírujte celou cestu uvedenou výše, nebo do něj napište text %programdata%. V obou případech zadání potvrďte klávesou Enter.

2. Umístění formátů listů
Ze složky 2-Formáty listů zkopírujte do cílové složky C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\lang\czech\sheetformat následující soubory:

 • a0 – Mujsolidworks.slddrt
 • a1 – Mujsolidworks.slddrt
 • a2 – Mujsolidworks.slddrt
 • a3 – Mujsolidworks.slddrt
 • a4 – Mujsolidworks.slddrt

3. Umístění šablon kusovníku a tabulek
Ze složky 3-Kusovníky a tabulky zkopírujte do cílové složky C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\czech následující soubory:

 • Kusovník Mujsolidworks.sldbomtbt
 • Tabulka přířezů Plechy Mujsolidworks.sldwldtbt
 • Tabulka přířezů Svařence Mujsolidworks.sldwldtbt
 • sheetformats.txt
UPOZORNĚNÍ  Tyto šablony jsou umístěny v instalační složce, takže pokud jste SOLIDWORKS nainstalovali do jiné než výchozí složky, tak je nutné podle toho cestu výše patřičně upravit.

➔ Pokračujte na Jak nastavit SOLIDWORKS pro učebnici
➔ Zpět na stránku o učebnici

Reklama

Reklama