Spolupráce, která vedla k celosvětovému ocenění CNC obráběcího stroje

Již je to nějaký ten čas, co společnost Siemens navázala spolupráci se společností SolidVision a napomohla tak vzniku obráběcího stroje určeného pro výuku na školách. Stroj SLV EDU CNC 5axis Siemens tak mohl  zazářit na celosvětové soutěži MC Awards a získat tam první cenu.

Jak to všechno začínalo ještě před udělením prestižní ceny? Na to už se zeptáme Ing. Tomáše Kopečka, technicko-obchodního konzultanta společnosti Siemens, a jeho kolegy Adama Koncera, vedoucího technické podpory Siemens.

Co Vás přimělo spolupracovat se společností SolidVision?

Tomáš Kopeček: Se strojem SLV EDU jsme se poprvé setkali na akci na Západočeské univerzitě v Plzni, kde společnost SolidVision tento stroj vystavovala. Podoba mechanického stavu stroje se nám velice líbila, ale měl relativně jednoduché řízení. Když jsme ten stroj viděli, řekli jsme si, že je to skutečně dobrý nápad pro vzdělávací účely, ale z našeho hlediska tomu schází duše toho stroje, kterou musíme doplnit. Z našich možností je tou správnou a nejlepší volbou  Sinumerik. Sinumerik je otevřený systém, který dokáže vyřešit nejsložitější úkoly, které jsou na obráběcí stroj kladeny. Napadlo nás doplnit výrobek SolidVision o řízení Sinumerik. Kontaktovali jsme proto kolegy ze společnosti SolidVision a postupně jsme začali rozvíjet myšlenku, co by znamenalo, kdybychom stroj vybavili Sinumerikem a pohony Siemens. Představovalo to nemálo práce, jelikož leckde jsme naráželi na malé prostory pro umístění komponent, ovšem vše jsme nakonec zdárně vyřešili s konstruktéry ze SolidCon. Když to vezmu na časové ose, naše první setkání bylo v únoru v roce 2019 a už v září 2019 jsme vystavovali na veletrhu v Brně stroj vybavený Sinumerik ONE. Tehdy to byla naprostá novinka na trhu řídicích systémů obráběcích strojů. Myslím si, že to byla dobrá práce jak ze strany společnosti Siemens, tak ze strany společnosti SolidVision.

V čem Sinumerik ONE tak vyniká? Lze jej někde osobně spatřit?

Tomáš Kopeček: Aktuální řídicí systém, který naši zákazníci nejvíce využívají, je řada  840D solution line. Je však třeba si uvědomit, že tato řada vznikla někdy v letech 2005 až 2006, kdy jej zároveň začali zákazníci využívat. Z toho plyne, že se jedná o systém téměř 17 let starý. Je logické, že tak, jak se vyvíjí technika, tak se vyvíjí i řídicí systémy, a tudíž Siemens musel přijít s nějakou novinkou. Ta  navázala na zkušenosti starší verze 840D solution line, je lepší z hlediska rychlosti a umožňuje další vývoj nových funkcí k řízení obráběcích strojů. Tou novinkou byl systém Sinumerik ONE, který byl poprvé uveden v roce 2019 a vystavovali jsme jej na MSV v Brně na stroji SLV EDU 5axis Siemens. Oproti dřívějším systémům byl Sinumerik ONE nejprve vyvíjen v digitální podobě. Nebylo to tak jako dřív, že by se postavil nějaký fyzický prototyp a ten se zkoušel, doplňoval se softwarově, ale tentokrát vývoj probíhal vyloženě v digitálním světě. A teprve v době, kdy  digitální svět ukázal, že podoba Sinumeriku je to, co od toho bylo očekáváno, tak teprve tehdy se začala stavět fyzická podoba systému. Systém Sinumerik ONE se dodává v několika provedeních, od nejjednoduší verze 1740 přes střední verzi 1750 až po nejvýkonnější verzi pro vysokorychlostní obrábění 1760. Na stroji SLV EDU standardně používáme Sinumerik ONE s verzí PPU 1740, čili kompaktní provedení, ve kterém je Sinumerik ONE  umístěn přímo v ovládacím panelu.

Digitální dvojče je pojem, o němž se nyní mnoho hovoří. Jak celá myšlenka moderního vyučování ve spojení s tímto pojmem vznikla?

Adam Koncer: Digitální dvojče vám může pomoci hned ve dvou rovinách. Pokud jste výrobce strojů či vysoká škola, můžete nástroj digitální dvojče využít od mechanické konstrukce po tu elektrickou, až po programování a uvádění do provozu. Myšlenka je  taková, že si celý stroj začnete předem chystat virtuálně na počítači, kdy se zároveň ve stejné době stroj vyrobí, dodá, osadí a vše, co se v klidu a bezpečí vyzkouší na počítači, se následně do stroje může nahrát.

Druhá rovina je vhodným využitím pro střední školy, respektive pro obsluhu, kdy si může žák dopředu vyzkoušet, jak se stroj ovládá, aniž by hrozilo jeho poničení. Vybavit učebnu virtuálními stroji je navíc mnohem levnější a jednodušší než fyzickými stroji. Stačí vám jen počítač pro instalaci softwaru, kde vám poběží vizualizace konkrétního stroje a vše si můžete odzkoušet.

Tomáš Kopeček: Škola si tak může například zakoupit 16 licencí digitálního dvojčete, umožňující přípravu technologie na počítači. Studenti si zde mohou vše připravit a zároveň vidí obraz pohybu stroje. Následně se vybere jedno řešení, které se umístí fyzicky na stroj, a studenti mají možnost i ve skutečnosti vidět to, co bylo zvolenou technologií obrábění na stroji požadováno.

A jak je to s financováním? Dostane se školám nějaké pomoci?

Adam Koncer: Ano, samozřejmě. Jako optimální přístup ke škole vnímám nabídku dvou fyzických strojů a 12 virtuálních pracovišť. Z tohoto důvodu  společnost Siemens a společnost SolidVision spolupracují a snaží se společně tuto iniciativu po finanční stránce zaštítit a dodávat produkty v jednom balíčku.

Mohou školy následně očekávat aktivní přístup ze strany nejen SolidVisionu, ale i Siemensu?

Tomáš Kopeček: Samozřejmě, v našem technickém oddělení pracuje v současné době technolog, který má za úkol se starat jednak o koncové zákazníky, ale i o školy. Pokud má tedy škola potřebu pomoci se zavedením digitálního dvojčete, tak jsme připraveni školu navštívit, ukázat jim, jakým způsobem s tím pracovat, a být v blízkém kontaktu. Navíc poskytujeme a využíváme výukové materiály z našeho technologického a aplikačního centra v Erlangenu, kde pro oblast programování a uvádění stroje do provozu vznikají materiály, které se postupně překládají do českého jazyka a mohou být tedy prostředkem výuky na středních i vysokých školách.

Adam Koncer: Zaměstnanci technické podpory společnosti Siemens jsou pak školám plně k dispozici s uvedením do provozu reálného stroje, i digitálního dvojčete.

Stroj SLV EDU CNC máte v servisním středisku Siemens v Bradleci, další je v Brně pro účely technické podpory a pro testování nových funkcí. Jak moc jsou tyto stroje využívány?

Adam Koncer: Stroje využíváme extrémně často a velmi rádi, jelikož si stoupnete k reálnému stroji, na kterém můžete testovat; je to lepší než nějaký DEMOstand. Jede každý týden a skutečně se obáváme, abychom se na něm všichni vystřídali. Tato situace je stejná jak v Brně, tak v Bradleci a jeden stroj si pořídili i kolegové do Vídně, kde na něm  testují digitalizační platformy typu SINUMERIK Edge. Na stroji zkoušíme spousty nových aplikací. Aktuálně jsme stroj osadili kamerou, kterou budeme využívat za pomocí virtuální inteligence, a budeme stroj učit rozpoznat například špatně uložený obrobek a další věci, tedy, skutečně se dají zkoušet úžasné věci. Stal se tedy nedílnou součástí naší každodenní práce.

Jak to tedy bylo s tou v úvodu zmíněnou soutěží? Byl to váš nápad, pane Kopečku, stroj přihlásit a jak si CNC stroj SLV EDU vedl?

Tomáš Kopeček: Ne, skutečně to nebyl můj nápad přihlásit stroj do této soutěže. Já jsem založením technik, čili mě nadchlo vytvořit takovýto stroj, respektive, nadchlo to nejenom mě, ale i mé kolegy. Strávili jsme  relativně mnoho času, abychom stroj dali do podoby, která je pro výuku na školách potřeba. Této práce si všimnul náš vedoucí Ing. Duba, který prohlásil: „Když jste do toho vložili ze své iniciativy takovou práci a vytvořili relativně dobré dílo, které je na školách tolik užitečné, tak by to  chtělo i nějakým způsobem popularizovat.“ Přihlásil nás tedy do zmiňované celosvětové soutěže,  ve které na závěr  proběhlo internetové celosvětové hlasování, a my jsme obsadili první místo. To nás samozřejmě naplnilo radostí a pocitem naplnění, je skvělé, že naše práce opravdu k něčemu byla.

Na závěr, co byste rádi našim čtenářům vzkázali či doporučili?

Tomáš Kopeček: Využívejte Siemens produkty ve spojení se strojem SLV EDU CNC.

Společnost Siemens každoročně vypisuje celosvětovou soutěž MC Awards, která probíhá ve čtyřech kategoriích – Growth Award, Innovation Award, People Award a Operational Excellence Award. Z přihlášených vybírá porota 12 finalistů – pro každou kategorii tři. Následuje celosvětové internetové hlasování. Projekt školní výukové frézky SLV EDU s řídicím systémem Sinumerik One získal první místo v kategorii People Award pro rok 2021.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama