Soutěž v SolidCAMu prověřila znalosti studentů v CNC programování

Ve středu 21. února 2018 proběhl 8. ročník soutěže pro žáky středních škol Práce v SolidCAM, kterou pořádá společnost SolidVision ve spolupráci se Střední školou Podorlické vzdělávání v Dobrušce. Letos se soutěže zúčastnilo 23 soutěžících z celkem sedmi škol. Ohlédněme se společně za soutěží a podívejme se, kdo je nejlepším programátorem v SolidCAMu z řad studentů.

Soutěž zahájil a zároveň soutěžící podpořil Vladimír Voborník, ředitel SŠ PVC Dobruška, společně se zástupci města a místní firmy KB Grafitec, která se letos podruhé stala partnerem soutěže. Přibližně hodinu trvalo soutěžícím vyřešit zadání soutěže, které pro ně připravil Vojtěch Havlíček, vedoucí techniků SolidCAM ve společnosti SolidVision. „Tato soutěž ukázala, že studenti sice umí zadání vyřešit, ale mnohdy nepoužívají správné postupy. Je potřeba se neustále vracet k základům,“ řekl Vojtěch Havlíček po skončení soutěže, kdy jeho kontrolou prošlo všech 23 prací.

Slavnostní vyhlášení studentů. Foto: SolidVision
Nejlepší programátoři obdrželi diplomy a věcné ceny. Foto: SolidVision

Vítězem soutěže se stal Jiří Soukup ze Střední školy Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, na druhém místě se umístil Hynek Černý ze Střední průmyslové školy Jedovnice a na třetím místě Libor Pantůček ze Střední průmyslové školy Hranice. Během slavnostního vyhlášení obdrželi vítězové z rukou EDU manažerky SolidVision Vlasty Piskačové hodnotné ceny. Diplomy předal Petr Sádovský, poslanec Parlamentu České republiky. Od firmy KB Grafitec dostal dárek na památku každý soutěžící. Potlesk a obdiv však sklidili všichni, včetně učitelů, protože příprava na soutěž i samotná cesta do Dobrušky znamenaly mnoho úsilí navíc.

Učitelé, kteří své studenty do Dobrušky přijeli podpořit, absolvovali během soutěže doprovodný program – navštívili firmu Progrestech a také měli dostatek času vyměnit si své zkušenosti a podiskutovat o výuce. Ve SŠ PVC v Dobrušce na tuto soutěž studenti třetího ročníku oboru Mechanik, seřizovač během pár dní navázali a v rámci praktické výuky soutěžní dílec vyrobili na frézce SLV EDU. Účast v soutěži přináší žákům řadu nových zkušeností a přispívá také k větší motivaci zdokonalovat své znalosti a dovednosti a tím pádem být lépe připraveni na svoji pracovní kariéru.

Soutěžním zadáním byl model určený k výrobě frézováním
Soutěžním zadáním byl model určený k výrobě frézováním

Tip: Máte-li zájem, stáhněte si zadání soutěže a vžijte se do role soutěžících.

Na obráběné soutěžního dílce se můžete podívat pohledem z kamery:

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama