Rozhovor: Certifikát za znalosti a dovednosti v SOLIDWORKSu studentům rozšiřuje možnosti

Certifikace studentů se stává oblíbeným bonusem, který školy mohou v rámci své licence SOLIDWORKS studentům zdarma nabídnout. Jednou ze škol v České republice je Střední průmyslová škola v Hranicích, která je známá i jako pořadatel soutěže CAD modelování v SOLIDWORKSu. Zeptali jsme se Petra Škrabala, učitele odborných předmětů a správce sítě, jak probíhá výuka na škole v Hranicích a co všechno certifikace obnáší. 

[Vlasta Piskačová, Mujsolidworks.cz] Kolik hodin výuky modelování v SOLIDWORKSu vaši studenti absolvují?

[Petr Škrabal] V rámci maturitního oboru Mechanik číslicově řízených strojů vyučujeme SOLIDWORKS ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, a to po dvou hodinách týdně.  Ve druhém ročníku zvládají žáci tvorbu dílů a výkresy, ve třetím ročníku už vytvářejí sestavy, včetně výkresů a simulací. Ve čtvrtém ročníku pak přichází na řadu svařování, formy a doplňkové znalosti.

 

Kdy jsou studenti připraveni na certifikaci?

Certifikaci provádíme až ve čtvrtém ročníku, přestože by to z pohledu jejího obsahu bylo možné už na konci ročníku třetího. Já však certifikaci pojímám jako určitou odměnu. Žáci ukončí školu, dostanou maturitní vysvědčení a dostanou i něco navíc. Doklad o certifikaci je bonus, který jim pomůže při výběrových řízeních i při studiu na vysoké škole. Certifikáty studenti obdrží v tištěné podobě při předávání maturitních vysvědčení, které se odehrává na zámku. Je to oficiální a slavnostní událost, kde jsou přítomni rodiče, zástupci školy i firem.

„Žáci si uvědomí, co se ve škole naučili, z certifikátu mají dobrý pocit a navíc jim pomáhá na jejich další cestě“, říká učitel odborných předmětů a správce sítě Petr Škrabal ze SPŠ Hranice, kde mají s certifikací studentů už pár let zkušeností.  

Kteří žáci dostanou příležitost získat certifikát?

Dříve se přihlásili žáci, kteří měli o certifikaci zájem a ti ji mohli zkusit udělat. Nyní však postupuji jinak. Cvičný on-line test proběhne v rámci hodiny, v období před vánočními prázdninami. Já mohu díky okamžitému bodovému výstupu navíc odměnit jedničkou ty, kteří test zvládli.

Přibližně dvě třetiny žáků z celé třídy testem projdou, není to obtížné. Jediný problém je, že zkušební testy jsou v angličtině a ne všichni jsou angličtináři. Jazyková vybavenost žáků se však zvyšuje a s odbornými výrazy jim mohu poradit. Certifikace pak už probíhá v češtině.

Pro certifikační test jsou vymezeny 3 hodiny. Je to dostatečně dlouhá doba?

Žákům bohatě stačí dvě hodiny i méně.  Příjemné je, že se lze během testu vracet zpět, proto je ke všem otázkám stále přístup. Čas se stopne až na úplném konci, když se student rozhodne test ukončit. Během dvou minut se test vyhodnotí a žák může dostat další jedničku. Vloni prošlo zkušebním testem 18 studentů z celkového počtu 26. Certifikát jich pak získalo 12, tedy téměř polovina třídy.

Jak dlouho provádíte na vaší škole certifikace?

Certifikace provádíme už více než čtyři roky. Tehdy to bylo poměrně složité, dnes je celý postup mnohem jednodušší. Doporučuji si test vyzkoušet jednou nanečisto a vytvořit si nápovědní list.

V rámci maturitního oboru Mechanik číslicově řízených strojů vyučujeme SOLIDWORKS ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, a to po dvou hodinách týdně.
Petr Škrabal vyučuje SOLIDWORKS ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku po dvou hodinách týdně v rámci maturitního oboru Mechanik číslicově řízených strojů

Jak se na certifikace připravujete vy?

Přibližně týden předem si vše připravím, vygeneruji si vouchery a studentům už dávám jen vytištěné lístečky s čísly voucherů. Máme licenci SOLIDWORKS EDU 60 a platíme si její údržbu, každý rok nám tedy naskočí 60 bezplatných voucherů pro certifikace, což je pro nás dostačující s ohledem na počet studentů. Jeden cvičný test si udělám vždy sám, abych věděl, co studenty čeká.

Jak zajistíte, aby studenti při certifikaci neopisovali jeden od druhého?

Obsah certifikace se mění, jednotlivým přihlášeným studentům se generují různá zadání.  Nestane se tedy, aby dva studenti, kteří sedí vedle sebe, měli stejné otázky. Vše je však velmi podobné, některé otázky jsou jen v jiném pořadí.

Máte zprávy o tom, jak certifikáty pomohly studentům na jejich další cestě?

Ti, co jdou na vysokou školu, přikládají certifikát k přihlášce. Většina našich absolventů pracuje v konstrukci a všichni se už během výběrových řízení samozřejmě snaží prokázat, že mají osvědčení. Certifikace je tedy velká přidaná hodnota. Za nejdůležitější však považuji to, že naši absolventi dokážou nabyté znalosti uplatnit v praxi.

Co pomáhá vám při upevňování a rozšiřování vašich znalostí?

Využil jsem dvoudenní kurzy SOLIDWORKS, který pořádá společnost SolidVision. Byl jsem na všech třech a byl jsem spokojen. V učebně jsme byli jen čtyři, lektor se nám všem mohl poměrně intenzivně věnovat. Druhý kurz byl pro mě náročnější, ale zase přínosnější. Zjistil jsem, že některé postupy dělám zbytečně složitě a viděl jsem ty správné a profesionální postupy. Kdyby byl vyhlášen kurz SOLIDWORKS IV, který by na tyto kurzy navázal, určitě se přihlásím.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama