Úvod Fórum SolidWorks Sestava Domček Odpověď na: Domček

7. 3. 2022 v 22:48

Odpověď na: Domček #82515

Ales
Účastník
272 příspěvků

Zde je pomoc jednoduchá, nakreslíte si čáru řezu předem. Může být složená z několika úseček, tady bych třeba udělal jednu čáru od středu horní hrany ke středu dolní hrany + další dvě čáry jako její prodloužení. Jejich délku zakótujte a kóty skryjte (podobně můžete kótami určit polohu celé čáry řezu apod.). Pak všechny segmenty čáry vyberete a necháte udělat řez. Možná to bude při změně hlásit nějaké chyby, ale samo se to spraví a řez bude přesně takový jak zamýšlíte.

Reklama

Reklama