Jak importovat a exportovat data ve formátu 3MF

Mezi 3D tiskaři je již téměř 30 let nejpoužívanějším datovým formátem STL, který slouží jako podklad pro generování G-kódů pro aditivní výrobu. SOLIDWORKS 2017 podporuje nově i import a export dat v moderním formátu 3MF – 3D Manufacturing Format. Ten s sebou navíc nese informace o barvách, materiálu a texturách.

Když se společnost Microsoft snažila zavést podporu pro 3D tisk, aby současně pomáhala řešit skutečné problémy uživatelů, důležitým hlediskem bylo předávání dat se všemi potřebnými informacemi o modelu do 3D tiskáren. Zástupci Microsoftu a Stratasysu došli k závěru, že žádné stávající formáty nepodporovaly potřebný přenos informací o barvě, materiálu i textuře modelu. Z toho důvodu byl v organizaci sdružující známé hráče světa 3D tisku i navrhování 3MF Consortium vyvinut a optimalizován nový datový formát 3MF, který zahrnuje rozšířené informace o 3D modelu:

  • povrchovou síť,
  • textury,
  • materiály,
  • barvy.

Do souboru lze zanášet nové (dodatečné) informace. Výhodou je, že import a export datového formátu 3MF je otevřený, bez licenčních poplatků a patentů, nepodléhá licencování.

Postup importování dat ve formátu 3MF

1. Z horní nabídky vyberte Otevřít.

1-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

2. V dialogovém okně Otevřít vyberte z roletové nabídky datový formát 3D Manufacturing Format (3MF).

2-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

3. Vyhledejte v průzkumníku požadovaný soubor.

3-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

4. Stiskněte tlačítko Možnosti.

3-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

5. V poli Importovat jako zatrhněte jednu z možností:

  • Pouze grafika,
  • Objemové tělo,
  • Povrchové tělo.

4-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK.

7. Stiskněte tlačítko Otevřít.

5-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

Postup exportování dat ve formátu 3MF

1. Z horní nabídky vyberte SouborUložit jako.

6-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

2. V dialogovém okně Uložit jako vyberte z roletové nabídky typ datového formátu 3D Manufacturing Format (3FM).

7-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

3. Stiskněte tlačítko Možnosti.

8-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

4. V okně Možnosti nastavte dle potřeby:

  • jednotky (1),
  • rozlišení, odchylku (2) a…
  • … zatrhněte podle potřeby volby materiálu a vzhledu (3).

Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK (4).

9-SolidWorks-import-export-data-format-3MF

5. Uložte soubor tlačítkem Uložit.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama