Postup modelování jeřábového háku

Jeřábový hák je normalizovaná strojní součást, kterou lze v CAD systémech velmi efektivně modelovat pomocí funkce Přidání spojením profilů.

K modelování použijeme průřezy a trajektorie určující tvar háku, které jsou dány normou. Norma zabezpečuje nejdůležitější vlastnost háku, kterou je jeho nosnost. Pokud by se jednalo o hák, který by neměl normalizované rozměry, musel by se podrobit pevnostní analýze. Tvorba modelu jeřábového háku vyžaduje od konstruktéra středně pokročilou úroveň se znalostmi v modelování. Modelování háku je praktickou ukázkou využití funkce Přidání spojením profilů.

Při tvorbě modelu budeme vycházet z konstrukčního výkresu a normalizovaných hodnot. Část, za kterou bude hák uchycen, ve finální fázi poupravíme.

Tip: Tento postup vychází ze zadání cvičení 6.9 z Učebnice SOLIDWORKS. Pokud máte o knihu zájem, pokračujte na stránku Mujsolidworks.czUčebnice.

 

Postup modelování jeřábového háku

V rovině Pravá načrtneme skicu vystihující tvar háku podle tabulkových hodnot.

Pro tvorbu modelu a použití příkazu Přidání spojením profilů je důležité tuto skicu rozdělit na dvě části. Proto podle následujícího náčrtu označíme vybrané křivky a změníme jejich vlastnost na konstrukční.

V dalším kroku založíme druhou skicu, opět v rovině Přední. Pomocí příkazu Převést entity převedeme z první skici ty křivky, které jsme označili jako konstrukční.

Jestliže máme hotovou trajektorii, nezbývá nakreslit průřezy háku. Průřezy začneme kreslit postupně od dříku po špičku háku. Průřez dříku háku nakreslíme tak, že nejdříve založíme referenční rovinu podle následujícího obrázku.

V rovině načrtneme kruh o průměru 22 mm.

Dalším průřezem bude opět kruh o průměru 22 mm, vytvořený v další referenční rovině. Můžeme jej nakreslit pomocí kružnice nebo opět můžeme využít příkazu Převést entity.

Nyní načrtneme v rovině Horní průřez háku, který je pro jeho tvar velmi důležitý.

V této chvíli by měl tuto podobu.

V rovině Přední načrtneme druhý průřez háku.

Náčrt je doplněn o čtvrtý průřez a měl by vypadat takto.

Vytvoříme referenční geometrii, která je kolmá na konstruční geometrii, vytvořenou v první skice.

Dostáváme se k poslednímu, pátému průřezu, kterým je kružnice vytvořená v referenční geometrii. Kružnice je pomocí sloučené vazby spojena s body skicy vytvořené trajektorie.

Načrtnutá geometrii tvoří dvě trajektorie a pět průřezů. Abychom přistoupili k příkazu Přidání spojením profilů, je ještě velmi důležité v rovině Pravá vytvořit novou skicu a v ní jeden bod, který tvoří špičku háku.

V záložce Prvky vybereme příkaz Přidání spojením profilů. Označíme pět průřezů a bod, vytvořený v poslední skice. V záložce Vodící křivky označíme dvě vytvořené trajektorie, podle kterých budou spojeny označené průřezy. Po zobrazení náhledu modelu potvrdíme příkaz.

Model háku je téměř hotov. Chybí vymodelovat závěsné očko. Zde je možné využít mnoha alternativ. Použijeme tu nejjednodušší a tou je přidáním rotací.

V rovině Přední vymodelujeme kružnici podle obrázku.

V kartě Prvky vybereme příkaz Přidání rotací a vytvoříme závěsné očko háku.

V programu PhotoView360, pokud jej Vaše licence SolidWorks obsahuje, vyberte z knihovny dle svého výběru materiálové vlastnosti a grafické prostředí. Pomocí renderování vygenerujte reálný vzhled jeřábového háku.

Komentáře k článku (9)

Reklama

Reklama