Klasické zobrazení

Návody

SOLIDWORKS 2020: Představujeme novinky pro kótování

V SOLIDWORKSu 2020 jsou dostupné dvě zajímavé novinky, které usnadní práci s kótováním obecných závitů vnitřních a vnějších a možnost vytváření řetězových kót s následnou změnou na kótu…

   / 21. 1. 2020
+2 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak vytvářet pružné součásti v sestavách

Zajímavou novinkou je možnost definovat v sestavě součást tak, aby se chovala jako pružná a aby se geometrie těchto součástí řídila geometrií sestavy. Pro tyto účely slouží zcela nový…

   / 17. 1. 2020
+3 / 0

SOLIDWORKS 2020: Novinky v sestavách #2

Dalšími zajímavými novinkami v SOLIDWORKSu 2020 jsou lepší ovládání automatického rozložení pohledů a opětovné použití rozložení z vícetělového dílu v sestavě. Podívejme se na zajímavé novinky podrobněji.

   / 15. 1. 2020
0 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak efektivně otevřít velké výkresy

V SOLIDWORKSu 2020 se objevila zajímavá funkce, která urychlí a zefektivní otevírání velkých výkresů, během které se nenačtou data modelu. Do takto otevřených výkresů můžete přidávat a upravovat popisy….

   / 13. 1. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Novinky v sestavách #1

V SOLIDWORKSu 2020 byl vydány zajímavé novinky pro pole součástí s posunutými instancemi a přezkoumáním velkého návrhu. Podívejme se společně, co je nového.

   / 10. 1. 2020
0 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak publikovat obálky z vrcholové sestavy do podsestavy

Nástroj Vydavatel obálek slouží k zahrnutí součástí ze sestavy nejvyšší úrovně ve formě obálek do podsestavy.  Podívejte se v tomto návodu, jak na to.

   / 8. 1. 2020
0 / 0

SOLIDWORKS 2020: Import 2D DXF nebo DWG a Obrysové entity

V aktuální verzi SOLIDWORKSu můžete importovat 2D DXF nebo DWG soubory jako referenční skici. Zajímavou novinkou je tvorba Obrysových (siluetních) entit. Podívejte se v našem příspěvku, jak na to.

   / 6. 1. 2020
0 / 0

SOLIDWORKS 2020: Představujeme novinky ve 3D Interconnect

Jednou z činností konstruktéra je častá výměna digitálních dat a s tím spojené otvírání nativních souborů z jiných CAD řešení v SOLIDWORKSu. Podívejme se, jaké novinky zvyšují výkon…

   / 3. 1. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak vytvářet popisy myší na nedotykových zařízeních

Komunikace mezi konstruktérem, technologem a projektovým týmem a jejich vzájemná vazba lze nejlépe vyjádřit popisem. V SOLIDWORKSu nyní můžete použít sadu nástrojů pro kreslení myší i na nedotykových zařízeních….

   / 2. 1. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Novinky v uživatelském rozhraní #2

V rámce uvedení novinek SOLIDWORKSu 2020 jsme vybrali několik zajímavých vylepšení v uživatelském rozhraní. Podívejte se, jak nastavit zobrazení názvu prvků v různých jazycích nebo jak pracovat se sadou…

   / 5. 12. 2019
+4 / 0