Příborový nůž #1

Během modelování nože se naučíte pracovat s křivkou splajn. Pomocí ovladačů se může řídit její tečné zatížení a směr. Jelikož se jedná o delší návod, je rozdělen na dvě části. Obtížností je určen pro středně pokročilé uživatele SolidWorksu.

V první části návodu Nůž vymodelujeme tělo nože, při kterém budeme pracovat s křivkou splajn. Založte nový dokument Dílu.

1-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Horní rovině založte náčrt.

2-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu ze záložky Skica.

3-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Než začnete kreslit obdélník se středem v počátku souřadného systému, aktivujte parametr Jako konstrukční.

4-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Zakótujte strany obdélníku o rozměrech 200 (šířka) a 10 mm (výška).

5-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Splajn.

6-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Nakreslete splajn tak, že umístíte body (počáteční, středový a koncový) na horní stranu obdélníku.

7-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Po označení křivky splajn se zobrazí v jednotlivých bodech ovladače.

8-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Bod.

9-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Umístěte bod na levou stranu obdélníku a zakótujte jeho vzdálenost 8 mm od horní strany.

11-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Nakreslete druhý splajn tak, že jeho první dva body (zprava) leží na pravém dolním vrcholu a středovém bodě obdélníku. Třetí bod leží na bodě kresleném v předchozím kroku.

12-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Po označení křivky se zobrazí její ovladače.

14-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Inteligentní kóta.

12-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Klikněte levým tlačítkem myši na ovladač tvaru šipky, čímž se zobrazí hodnota délkové kóty. Přetažením libovolného ovladače šipky můžete ovládat tečné zatížení asymetrickým způsobem.

14-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Změňte hodnotu kóty na 10 mm.

15-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte ovladač tvaru kosočtverce a táhněte s ním směrem nahoru. Přetažením libovolného kosočtvercového ovladače můžete ovládat směr tečnosti (vektor). Tečnost je aplikována symetrickým způsobem na bod splajnu.

16-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Zakótujte úhel 200 stupňů od svislé osy. Kótu vytvoříte kliknutím levého tlačítka myši na svislou osu a přímku s ovladači splajny.

17-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Stejným způsobem postupujte u splajny dole.

18-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Označte ovladač tvaru kosočtverce u středového bodu horní splajny a přidejte vazbu Vodorovná.

19-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Tutéž vazbu přidejte u ovladače středového bodu spodní splajny.

20-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Inteligentní kóta a označte přímku s ovladači horní splajny. Změňte velikost na 100 mm.

21-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Totéž proveďte i u dolní splajny.

22-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Zde změňte hodnotu na 200 mm.

23-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Nyní budeme tvarovat ostří nože. Označte ovladač tvaru kosočtverce levého bodu spodní splajny a táhněte s ním směrem doprava.

24-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Zakótujte délku přímky s ovladači.

25-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Změňte hodnotu délky na 150 mm. Dále zakótujte úhel natočení 20 stupňů k vodorovné ose.

26-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Stejným způsobem pokračujte v horní části, kde je délky přímky stejná. Jiná je pouze velikost natočení. Přímka je pootočena směrem nahoru vůči vodorovné ose o 5 stupňů.

27-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Splajn.

28-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Uzavřete obrys spojením levých bodů horní a dolní splajny. Stiskněte klávesu Ctrl, označte svislou a horní splajnu a přidejte vazbu Tečná.

29-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Stiskněte klávesu Ctrl, označte svislou a horní splajnu a přidejte vazbu Stejná křivost.

30-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Tvarujte zaoblení tažením za ovladače tvaru šipky.

31-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Uzavřete pravou část obrysu příkazem Přímka.

32-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky Prvky.

33-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Vysuňte uzavřený obrys do vzdálenosti 0,5 mm.

34-muj-solidworks-nuz-knife-spline

Ve druhé části návodu budeme pokračovat úpravou těla nože, zrcadlením a modelováním řezné části nože. Zde bude použita funkce Pole řízené křivkou.

Komentáře k článku (0)

Reklama

NABÍDKA PRÁCE

Reklama