Školní certifikace SOLIDWORKS a prominutí celé nebo části profilové maturitní zkoušky!

Ve spolupráci se Dassault Systèmes SOLIDWORKS a za podpory VOŠ a SŠ Boskovice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od školního roku 2023/24 zařadilo certifikace CSWA-Academic SOLIDWORKS do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikátů ICT.


Jednoduše – certifikátem CSWA Academic je možné nahradit jednu část nebo celou profilovou maturitní zkoušku, ale je nutné školu do 30. 6. 2023 přihlásit na webu MŠMT:
Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky, MŠMT ČR (msmt.cz)

Dodatek k pokusnému ověřování:
DODATEK Č. 3 K VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ ZAMĚŘENÉHO NA UZNÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH CERTIFIKAČNÍCH STANDARDŮ ICT V RÁMCI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY, MŠMT ČR (msmt.cz)

Základním cílem pokusného ověřování je prověřit účelnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT a zjistit možnosti a podmínky, za jakých lze účelně novelizací školského zákona a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.), část jedné zkoušky z oblasti vzdělávání Informatika a informační a komunikační technologie (RVP G) a oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií (RVP pro SOŠ) v rámci všeobecně vzdělávacích i souvisejících odborných předmětů, nahradit výsledkem úspěšně vykonané zkoušky (zkoušek) z této oblasti vzdělávání doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama