SolidVision pomáhá školám a studentům zúročit SOLIDWORKS na maximum

Do firmy SolidVision nedávno nastoupil nový manažer pro vzdělávací sféru Mgr. Michal Ševčík. Zeptali jsme se ho, co aktuálně nabízí SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE a související řešení a jaké má on sám pro oblast vzdělávání plány.

Co vás přivedlo do role manažera pro vzdělávací sféru ve firmě SolidVision?

Mými zálibami jsou možnosti propojování institucionálního vzdělávání a výzkumu s „ulicí“. Je to jedna z funkcí tzv. třetí úlohy univerzity. Slovy laika, aby se nejednalo pouze o vznosnou budovu se nepřístupnými vzdělanci uvnitř uprostřed živoucí komunity s rozličnými zájmy, ale aby se přiblížila kolemjdoucím, rezidentům a vůbec lidem žijícím či pracujícím v bezprostředním okolí. Do současné pozice mě přivedly celkem tři skutečnosti; první je, že jsem profesně obchodník s technickými produkty, druhou skutečností jsou moje zájmy propojování vzdělávání a komunity a tou třetí je šťastná náhoda, že SolidVision v dobu, kdy jsem hledal místo, které spojuje obchod, špičkové produkty a oblast vzdělávání, postoval svůj inzerát na webu. Měl jsem to štěstí, že jsem byl do této pozice na základě tříkolového výběrového řízení vybrán.

Jaký je váš názor na úroveň technického vzdělávání v Česku?

Obecně považuji technické vzdělávání, zejména v oblasti odborného školství, za systémově náchylné k neflexibilní adaptaci na průmyslové trendy a inovace, obsolescenci a malému důrazu na význam celoživotního vzdělávání nejen učitelů, ale i studentů. Kdyby neexistovali nadšení a obětaví ředitelé a učitelé na jednotlivých učilištích a školách, těžko si představit, jaká perspektiva by čekala učně a studenty v profesním uplatnění. Z mojí pozice, ale i z mého silného osobního přesvědčení, je nastoupená cesta firmy SolidVision v podpoře škol správná a je mi ctí, že mohu své zkušenosti a znalosti přiložit k společnému dílu. Vzdělávání, bez jakéhokoliv patosu či nadsázky, je budoucnost této země a české školství nesmí zaostávat za výrobními a obchodními trendy. Potom se jedná doslova, odpusťte mi ten výraz, o vyhozené peníze daňových poplatníků, protože budoucí zaměstnavatelé následně musí absolventy dlouze zaškolovat a nahrazovat tak vzdělání, které mohli získat právě středoškolským studiem a tím ušetřit spoustu času a nákladů jak rodičům, tak státu a zaměstnavateli.

Proč by měly české školy vyučovat právě SOLIDWORKS – v čem vyniká a jaké příležitosti může například přinést absolventům na pracovním trhu? 

Software SOLIDWORKS je jedním z nejpoužívanějších 3D CAD softwarů na světě. Tím, že české školy vyučují v SOLIDWORKSu, budou studenty připravovat pro práci s CAD softwarem, který je u českých zaměstnavatelů hojně používán a také vyžadován. Navíc existuje platforma 3DEXPERIENCE, kde se mohou studenti nejen učit, ale i sdílet svoje nápady v komunitě studentů a profesionálů, včetně zkušeností a znalostí, jak SOLIDWORKS využívat co nejefektivněji. SOLIDWORKS je zkrátka velmi široce používaný CAD software, do kterého je integrováno velké množství dalších softwarových doplňků a modulů. V integrovatelnosti se systémem SolidCAM a naší školní SLV frézkou poskytuje celistvý edukační nástroj pro 21. století.

Jaké aktivity pro studenty a školy aktuálně SolidVision zajišťuje? 

Tradičně soutěže v modelování v SOLIDWORKS a programování v SolidCAM, EDU konference, webináře, školení a kurzy, certifikace a samozřejmě software SOLIDWORKS a SolidCAM za velmi výhodných podmínek s náležitou technickou podporou. Nelze opomenout význam našeho Kompetenčního a inovačního centra SolidVision, kde jsou pro studenty k vidění produkční frézky, ale zejména SolidVision frézka SLV EDU, která je určená pro vzdělávací účely, 3D tisk (kompozity a kov) a 3D skenování. Právě tady studenti najdou organické propojení softwaru modelování (SOLIDWORKS), programování (SolidCAM) a následné „fyzické“ výroby (SLV EDU, 3D tisk) a kontroly.

Za jakých podmínek je možné SOLIDWORKS v současnosti získat – ať už jsem škola, nebo student? 

SOLIDWORKS může škola získat jednoduše – díky podpoře výrobce letos disponujeme dvěma promoakcemi, které přinášejí snadnou finanční dostupnost softwaru. Jednak licencí pro základní školy, kde je až 20 uživatelů, ale hlavně licencí pro všechny stupně vzdělávání pro 60 uživatelů s možností přidělení další licence (SEK – Student Engineering Kit), kterou je možno využít pro domácí úkoly studentů a žáků. Licence se pořizují jednorázově, jsou síťové a první rok údržby je zdarma. Dále existují licence pro 200 a 500 uživatelů, jejichž pořízení je rovněž cenově velice příznivé (existuje také školní licence i pro 1 uživatele). Samozřejmě je nutné pamatovat na úroveň hardwarového vybavení školy a zatížení školní sítě. V případě studenta, který chce pracovat se SOLIDWORKS doma, poskytne škola studentovi možnost domácí licence. Pakliže je tento nástroj vyčerpán, je možnost demoverze, kterou na vyžádání společnost SolidVision dané škole ráda poskytne. Je nutno zmínit, že školní licence jsou chráněné proti komerčnímu zneužití, protože obsahují nejvyšší možný balíček SOLIDWORKS se všemi dostupnými doplňky a moduly. Tudíž se školy mohou spolehnout, že námi poskytovaný software disponuje vším, nač následně mohou studenti narazit v praxi. To hlavní je využít SOLIDWORKS na maximum, v čemž je SolidVision plně k dispozici.

Významnou součástí portfolia Dassault Systèmes jsou dnes cloudové aplikace na platformě 3DEXPERIENCE. V jaké podobě a za jakých podmínek jsou k dispozici pro školy a studenty? 

Pro studenty disponujeme ročním předplatným platformy, jež obsahuje také SOLIDWORKS Premium. Ten studenti znají ze síťových EDU licencí, které běžně poskytujeme školám, dále užitečné nástroje jako volné modelování, parametrický modelář, tvorbu plechových dílů, vedení životního cyklu produktu a správu projektů. Co bych v tomto ohledu zdůraznil jako zásadní benefit pro dnešní dobu, je přístup do komunit specialistů a studentů, kde je prostor pro networking, technické konzultace a možnosti získat i kontakty na budoucí zaměstnavatele či jejich reference. To vše je završeno třemi certifikacemi – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE 3D Creator a 3DEXPERIENCE Collaborative Business & Industry Innovator, které studentům pomohou prověřit jejich znalosti a zároveň je kvalifikovat na trhu práce. Roční předplatné studentské platformy přijde na zcela symbolických 60 eur.

V předešlých letech jste na trh uvedli CNC frézku vlastní výroby SLV EDU, která byla dle našich informací rychle vyprodána. Jsou tyto stroje již k dispozici? A umí SolidVision školám nějak pomoci s jejich získáním, například prostřednictvím dotací? 

Před přibližně pěti lety jsme na trh uvedli obráběcí frézku SLV EDU CNC, která se rychle vyprodala. Pokaždé vyrábíme nové série strojů, avšak i ty se u nás příliš dlouho nezdrží a rychle si najdou svého nového majitele. Tím však nemusí být jen škola, ale i prototypové dílny a modelárny, sídlící například i v zahraničí. Doposud jsme na trh uvedli kolem 50 strojů, které se snažíme neustále vylepšovat. Doposud nejlepším modelem je pětiosá verze s řídicím systémem Sinumerik ONE. A co se týče pomoci školám ve věci pořízení? Ano, i toto nyní nově naše společnost školám nabízí. Navázali jsme kontakty s dotačními agenturami, které škole za naší účasti pomůžou projekt vytvořit a získat. 

Jakým způsobem byste z vaší nové pozice manažera pro EDU sféru chtěl dále rozvíjet podporu vzdělávacího sektoru? 

Naším cílem je pokračovat v započaté praxi, protože moje předchůdkyně odvedly výbornou práci v oblasti podpory učitelů a studentů, to se zejména projevilo v naší schopnosti se rychle adaptovat na online prostředí a poskytovat učitelům podporu v době koronavirových restrikcí. Nicméně je naším úkolem se zase vrátit do verze Live!, což se nám podařilo uspořádáním soutěže v SolidCAM v Dobrušce 2. března 2022. V tomto trendu hodláme pokračovat a být ve vztahu k možnostem sociálního kontaktu tzv. switch nebo simultánní (online a live dle potřeby). Mj. letos si také nově všichni soutěžící v Modelování v SOLIDWORKS 12. dubna 2022 odnesou certifikát za aktivní účast, což potěší ty, kteří se neumístili na prvních místech, ale za svoji práci si zaslouží ocenění.

Máte nějaké plány na zapojení škol do portálu Mujsolidworks.cz?

Rozhodně chceme letos začít navazovat užší spolupráci se školami ve vztahu k našemu webovému magazínu Mujsolidworks.cz. SolidVision tak chce dát prostor učitelům a studentům při spoluutváření EDU sekce, kde můžeme sdílet dobrou praxi, tipy a triky včetně řešení různých úkolů či možností prezentace zajímavých školních projektů. Proto i prostřednictvím tohoto článku vyzývám naše přátele učitele a studenty, aby neváhali a v případě chuti v této věci spolupracovat se obrátili přímo na mě. Jsem si jist, že to bude přínosné pro všechny zainteresované.

Dokážete nějak studentům a absolventům pomoci v jejich prosazování se na pracovním trhu?

SolidVision je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT pro vzdělávací programy „Konstruktér CAD“ a „Programátor CNC strojů“. Chceme tyto vzdělávací programy nabídnout nejen studentům a učitelům, ale i širší veřejnosti pro potřeby rekvalifikace. Budeme nadále podporovat zvyšování kvalifikace studentů a učitelů v oblasti modelování a programování a zároveň nabízet možnosti, jak svoji získanou kvalifikaci a certifikaci prezentovat prostřednictvím sociálních sítí. Cílem je přiblížit využívání profesních sociálních sítí studentům v souvislosti s jejich znalostmi softwarů SOLIDWORKS a SolidCAM, podobně jako na naší platformě 3DEXPERIENCE i zde je velký prostor pro networking s profesionály. Kvalifikace CSWA a CSWP SOLIDWORKS jsou žádané v mezinárodním měřítku a studenti, ale i učitelé, by měli mít možnost se na profesních sociálních sítích těmito certifikacemi prokazovat. Jsem si vědom toho, že se jedná o neskromný cíl, ale obraz profesních sociálních sítí někdy svým vizuálem vytváří představu, že se jedná o úzký okruh lidí velkého byznysu. Není tomu tak a je třeba mladé studenty na tyto platformy zvát a ukázat jim možnosti, které jim budou pomáhat v jejich profesním uplatnění. Znalosti ze studia SOLIDWORKS a SolidCAM je třeba na trhu práce umět i prezentovat a řečeno velmi volně – umět své schopnosti prodat při využití správných nástrojů sebeprezentace.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama